Zewg zeffiena Maltin jintghazlu ghal Olimpjadi tal breakdance 2018

Tuesday, August 15, 2017, 16:00

 

Nixtiequ naqsmu maghkhom ahbar importanti fil qasam tal Breakdance li ser tkun ta storja ghal pajjizna. Zewzg zghazagh Maltin, Miguel Mifsud u Abner Testa ta eta` ta 14 il sena mit team Malti Street Elements Hiphop Artists gew mghazula minn 800+ partecipant madwar  id dinja li ser ikunu qedin jiehdu sehem fl Olimpjadi tad dinja li dawn ghaddew ghat tieni stadju ta kwalifikazzjoni fil Germanja Fi 22 ta` Ottubru li gej. Dawn iz zewg partecipanti ikkwalifikaw min gurija professjonali u bhekk ser ikunu lewwel 2 Maltin li jirraprezentaw lil Malta fl Olimpjadi fil qasam tal breakdance. 

Miguel Mifsud u Abner Testa ilhom jiprattikaw il Breakdance ma Street Elements dawn l ahhar 5 snin u kellhom diversi esperjenzi lokali u anke internazzjonali. Ahna bhala ghalliema taghhom huwa unir kbir ghalina li dawn gew mghazula ghaliex meta ahna bdejna l anqas biss konnha noholmu li il breakdance ghad jasal fi livell ta l Olimpjadi. Dan iz zeffiena qed jipreparaw sewwa ghal din il kompetizzjoni li jmiss sabiex igibu aktar unuri lejn pajjizna.

Hawnhekk qed nibghatulkhom il links mehtiega bhala prova li jinkludu il videos ta kwalifikazjoni u l ittra ufficcjali li dawn huma mghazula.

 

Leave a comment