Zerafa to decide on Okonkwo and Temile’s future

Thursday, November 18, 2010, 10:00
Jesmond Zerafa is still hoping that his Nigerian duo make the neccessary impact till end of December

Jesmond Zerafa is still hoping that his Nigerian duo make the neccessary impact till end of December

by Joshua Cacciatolo.

BOV Premier League leaders Valletta are looking to offload Nigerian players Joseph Okonkwo and Omonigho Temile  close sources told sportinmalta. There was high expectation forTemile but theplayer who won the Bulgarian’s Premier League best  foreign player three seasons ago is yet to leave a mark with the Valletts shirt.

Another player that Valletta might release in January is Joseph Okonkwo whom they registered from Dingli Swallows.  Okonkwo just featured only few minutes for Valletta in the BOV Premier League so far. Sportinmalta.com made contact with a Dingli Swallows insider who confirmed that the Nigerian cannot play for Dingli in the First Division this season since he had re-negotiated a loan with the Swallows before joining Valletta on a loan transfer.

The final decision if Okonkwo and / or Temile will be released will be taken by Jesmond Zerafa in the weeks to come.

14 Comments

 1. rodney ciantar says:

  L-importanti li dan il-gurnalist semma lil Valletta ghax jekk jissemma tim iehor ma TARAX POST WIEHED…issa kif noqorbu lejn jannar nitkellmu ghax BAQA xahar u nofs biex jibda…

  [Reply]

 2. Belti pur says:

  Okonkwo ma inatghax bizzejjed cans kull ma laghab mil-bidu kien kontra Qormi jekk mhux sejjer zball nahseb haqqu cans iehor tinisiewx lil Super Cup hu rebahinha

  [Reply]

  rosanne zammit Reply:

  naqbel mieghek perfettament,okonko il ftit minutu li laghab taghna super cup;kif tista tnehhih jew tghid li mhux tajjeb min fuq il bank??????

  [Reply]

 3. Dingli fan says:

  jien bhal supporter ta Dingli nixtiequ nerga nara lil Okonkwo ma’ Dingli dan l-istagun jekk inehhuh imma L-kuntratt ma nafx kif kien hu. imma saqsi haga jekk player ghandu sena ohRa kuntatt mal-klabb taghna u Valletta ma iriduhx aktar nahseb jista isir ftiehem ma Valletta u jigi maghna (Kif qal Sportinmalta qed insaqsi?)

  [Reply]

 4. rodney ciantar says:

  Jien ghalhekk saqsejtu ghax la jaf x’qed jikteb u wisq aktar x’qed jghid

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Nerga nghidlek jekk Valetta itemmu hesrem kuntratt ta okonkwo l-player ikun ta dingli izda biex jerga jilghab ma dingli dan l-istagun irid ikun hemm ftehiem bejn valletta u dingli. Bhal kas simili ta gilbert Agius meta kien ma Pisa u gie lura ma Valletta f jannar ta 2002

  [Reply]

  Johnny Reply:

  L ahwa sa fejn naf jien ha nghid u dan staqsejtu kont lil persuna gholja tahdem l MFA. La player li jkun tieghek ikun on loan ma team iehor, dan il player ma jistax la jinbiegh u anqas jerga migi misluf minn dak il club li jkun hadu mieghu on loan fil bidu tal istagun. Dan ghax il player mhux tal Belt f dan il kaz imma misluf b agreement bejn zewg clubs. Dik hi r regola fl MFA. Issa jekk hemm aktar regoli differenti l MFA tiggwidana. Imma dwar Okonkwo dan kwazi skurja kontra kull team is sena l ohra u kien jilghab punta wahdu igifieri potenzjal ghandu u wera xi jsarraf fil league tal Premier Malti. Mela allura hadd ma jista jghid li kellu cans mal Belt u ma werihx. Laghab ftit ma B Kara u rebbahom tazza, ma Qormi half time u bicciet l hemm u l hawn. Dak cans ???????????

  [Reply]

 5. city boys says:

  il piz ma nifilhuhx!! halliena ta pepe ,, il piz inthom ma tifilhuhx ghax anke lil woods u ian nehejtu! habba pagi!! kull sena tnehhu players qedin !! flok tarmaw!

  [Reply]

 6. vfc says:

  Temile jibqa,jekk jitnehha Okonkwo

  [Reply]

 7. P Sant says:

  Sportinmalta qed thawwad… fl-artiklu stess qed tghid li ma jistax jissieheb ma Dingli. Okonkwo hawn Malta ma jistax jilghab.

  [Reply]

 8. sliema-sliema says:

  Il piz qedt jikber , mid dehra ma jafordjawomx, kolla skuzi daw

  [Reply]

 9. rodney ciantar says:

  Sur Cacciatolo

  Insaqsik domanda ghax int iktar intiz fuq ir-regoli….Okonkwo dak hadnieh b’self,allura dan jista jerga jissellef f’jannar???

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Jisellef biss bara minn Malta Jew jerga isir Player ta dingli swallows

  [Reply]

  John Cassar Reply:

  Ma jistax jerga isir player ta Dingli dan l istagun… la ma tifhimx titkellimx sportinmalta

  [Reply]

Leave a comment