Young Floriana President determined to move on

Sunday, July 25, 2010, 9:00

by Sandro Micallef

Despite having to face the recent resignation from the newly elected committee of Dione Borg ex General Secretary of the Club and earlier the resignation of former President Joe Cauchi, newcomer Johann Said has his objectives clear and is determined to have a successful Presidency at Floriana FC.

Floriana during one of their training sessions at the Victor Tedesco Stadium (Photo www.florianafc.com)

Floriana during one of their training sessions at the Victor Tedesco Stadium (Photo www.florianafc.com)

Speaking at a  News Conference on Friday, Said confirmed a recent story published on sportinmalta.com whereby this website had revealed that an administration clash occurred between ex-President Tony Zahra now representing Green Investments Limited, and the new Committee. Johann Said confirmed the report and admitted that Green Investments Limited has filed an official dispute with the Club by not allowing the first team to use the Floriana FC synthetic pitch to train on a daily basis for the pre-season.

Details of the contractual agreement between Green Investments Limited and Floriana FC will be brought up and circulated amongst the supporters during an Extraordinary General meeting for all the Floriana FC members which will be held this Friday 30th July.

In the meantime Floriana have received the news by their medical team that veteran Brian Said has fractured some ribs during an incident in the friendly game that Floriana played against Vittoriosa with the game ending 1-1. Said will be out from action at least for two months.





7 Comments

 1. Carmel Celtic says:

  sUR PRESIDENT, WAQT LI NAWGURALEK KULL SUCCESS, NISPERA LI MA JKUNX HEMM MIN JGHAMEL BSATEN FIR-ROTI, MIN IRID IKOMPLI JAHDEM GHAL GID TAL KLABB ISIB L-APPOGG KOLLU TAGHNA IMMA MIN MHUX SE JAHDEM GHAL GID TAL KLABB GHANDU IWARRAB DARBA GHAL DEJJEM.
  \\NAWGURA LIL KUMITAT GDID KULL SUCCESS U TAQTAWX QALBKHOM GHAL XI INTOPPI LI ISSIBU.

  [Reply]

 2. furjaniz says:

  proset sur said ghax xoghol kollu li qedd taghmel int u kumitat,u nappela lil furjanizi kollha jqumu ghal okazjoni u jghinu l grupp li hemm, u nghid grazzi ta xoghol li ghamku dione u cauchi u nheggighom biex jibqaw wara l club

  [Reply]

 3. Ahdar Biss says:

  Prosit lil president is sur said u lil kumitat ghal hidma kbira li qed jaghmlu biex nergghu lil FLORIANA FC fil quccata tal football malti. Get well soon Brian Said u Welcome back lil mano u jajja ! KURAGG GREENS DEJJEM WARAJKOM !!!

  [Reply]

 4. DCT says:

  Prosit Sur Said lilek kif ukoll lill-membri tal-kumitat kollha ghax hekk biss nistghu nregghu l-klabb lura fuq saqajn sodi kif dejjem kien sa ftit tas-snin ilu….Kuragg ahna is-supporters ninsabu warajkhom.U nixitieq nghid lis-Sur Tony Zahra li mhux vera kif qed jghid hu li kien hemm tigri l-kelma biex hu ma jigiex elett fil-kumitat imma ovvjament nahseb li ma telghax ax is-supporters saru jafu x’kien qed jigri u xebghu.Imma hadd ma beda jghid il-hadd biex ma jivvutawlux imma kullhadd ivvota kif xtaqet qalbu u kif haseb li l-ahjar mohhu.Grazzi

  [Reply]

 5. ffc says:

  proset sur said….wet well soon wkoll lil Brian said

  [Reply]

 6. Carmel Celtic says:

  Sur Said qed taghmlu xi haga tajba li turi lis supporters u l membri Furjanizi x’qghed jigri fil kamp Furjaniz. billi qghed isejjah general meeting ghat 30 ta’ Lulju. Nahseb li hi xi haga li japrezza kulhadd. Is supporters u lmembri Furjanizi hekk jixraqilhom mhux bhal qabel. Carmel Celtic.

  [Reply]

 7. richard pace says:

  Arukaza fuq tony zahra u l familja tieghu dan jiftahar li ghandu l flus ?

  [Reply]

Leave a comment