Yacht Racing Forum ospitat f’Malta

Wednesday, November 30, 2016, 20:11

Gavin Muscat

Il-Yacht Racing Forum, ko-ospitat mill-Yachting Malta u Yachting Events inzammet gewwa Malta din il-ġimgħa.  Il-Forum li ra aktar minn 300 parteċipanti, li huma fost l’aqwa fl-industrija ewlenin, jiltaqgħu biex jiddiskutu l’isfidi li l-isport tal-ibburdjar jaffaċċja.

Waqt konferenza stampa li saret qabel il-bidu tal-Yacht Racing Forum, il-Kap Ezekkuttiv ta’Yachting Malta Wilfrid Buttigieg, spjega li “Yachting Malta hija organizzazzjoni żgħażugħa izda b’mandat wiesa, li tindirizza numru kbir ta’ oqsma fosthom l-edukazzjoni, il- marketing, ir-riċerka, l’infrastruttura, is-super yachts u avvenimenti “. Buttigieg kompla jenfasizza li mill-lista imsemmija, l-ogħla prijorità ta’Yachting Malta tibqa ‘l-attrazzjoni ta’ avvenimenti ġodda ta’ profil għoli.

Il-Konferenza Stampa kienet indirizzata wkoll mill-Ministru tal-Finanzi Prof Edward Scicluna, is-Sur Bernard Schopfer, CEO, Maxcomm Communications, organizzatur tal-Forum, is-Sur Andy Hunt, CEO World Sailing, il-korp governattiv dinji tal-ibburdjar u s-Sur Peter Valentino, direttur Yachting Events Ltd li huma wkoll ko-ospiti ta ‘dan l-avveniment.

Matul il-Forum hemm ukoll prezenti uhud mill-pubblikazzjonijiet ewlenin tal-industrija  li gew Malta mid-dinja kollha u dawn jinkludu  Seahorse International Magazine, Scuttlebutt Europe u Icarus Sailing Media , kumpanija relativament gdid li qeda tirbah numru ta premijiet.

Fost il-kelliema ta’livell għoli preżenti għall-Forum hemm Andrew Hurst, pubblikatur u editur tas-Seahorse Magazine, rivista kkunsidrata wahda mill-aqwa fl-industrija, Tucker Thompson – uffiċjal tal-hamsa u tletin edizzjoni tal-America’s Cup kif ukoll kummentatur tat-televizjoni. Jean Battista Durier – Amaury organizzatur ta’avvenimenti sportivi kif ukoll Ken Read – wieħed mill-aqwa baħħara tad-dinja li kien ukoll imsemmi bhala “United States Rolex Yachtsman of the Year” rebbieħ ta’disa Kampjonati tad-dinja.

Aktar informazzjoni dwar l-inizjattivi ta’ Yachting Malta żuru is-sit www.yachtingmalta.org

Photo Credit:  Sailing Energy / Pedro Martínez

Leave a comment