Weightlifting:Annual competition organised

Wednesday, September 23, 2015, 11:12
  • Note:This article has been posted in both English and Maltese
  • Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti.

The Malta Weightlifting Association organised the annual competition for clubs at the Cottonera Sports Complex last Sunday 20th September.

Gavin Muscat

The Cottonera High Performance Centre, living up to its reputation and role as the base for the weightlifting sport in Malta duly succeeded in securing once again first place.

This meant that the overall winners of this event were Cottonera HPC at first place with 1363 points , followed by, The Pit, CrossFit 356 and University degree plus.

It was a great competition for the spectators but also one for the sport’s future on the Maltese Islands, all athletes registered personal best and 3 national records were broken on the day.

These positive results from the athletes are the fruit of the intense training camp by Tamas Feher held in Malta few weeks ago with the help of the International weightlifting federation.

The competition opened with the cadets category where the athletes who participated gave good performance by their attempts and good technique.

In the second competition for female athletes was dominated by The Pit team, with two new athletes on the scene, Kirsten Borg and Yazmin Zammit Stevens gave a good performance and achieved satisfactory results.In the third and last competition we saw in action some of the best weightlifters present locally together with other athletes that have good potential.

In this competition many athletes improved and broke precedent results, Sean Cutajar with 162 points and Andy Grech with 214 points.
This competition had also very good results from athletes like Martin Pisani lifting the total of 239kg, Matthew Camilleri 217kg and Anton Micallef 189kg. For these athletes amongst others this competition served as final preparation for international competitions being held next month in Serbia and Switzerland.

Kieran Mifsud, has just returned from the Commonwealth Youth Games in Samoa where he placed 4thand set 6 national records in the 94kg category, continued with his good performances and improved the level by establishing another two national records both in youth and in junior.

The last athlete who dropped scene in this competition was Rodmar Pulis, giving his top performance after gaining significant international experiences. This accumulation of high level performances, intense training and focus enabled Pulis to set an impressive 245kg total.

Next month both Rodmar Pulis and Kieran Mifsud will represent our country in the European juniors to be held in Lithuania.

__________________________________________________________________________________________________________

Malti

L-Għaqda Maltija tal-Weightlifting organizzat il-kompetizzjoni annwali għall-klabbs fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera il-Ħadd 20 ta’ Settembru.

Il-Cottonera High Performance Centre, li huwa l-bażi għall-isport tal-weightlifting f’Malta irnexxielu jiżgura għal darb’oħra l-ewwel post.

Dan ifisser li r-rebbieħa ta’ dan l-avveniment kienu Cottonera HPC fl-ewwel post b’ 1363 punti, segwit minn The Pit, CrossFit 356 u Universita’ degree plus.

Kienet kompetizzjoni interessanti għall-ispettaturi imma wkoll waħda għall-futur tal-isport fuq il-Gżejjer Maltin fejn l-atleti kollha rreġistraw l-aħjar riżultati personali kif ukoll 3 rekords nazzjonali ġodda.

Dawn ir-riżultati pożittivi mill-atleti huma l-frott tal-kamp ta’ taħriġ intens minn Tamas Fehér li sar f’Malta xi ftit ġimgħat ilu bl-għajnuna tal-Federazzjoni Internazzjonali Tal-Weightlifting.

L-ewwel kompetizzjoni tal-ġurnata kienet tal-kategorija Kadetti fejn l-atleti li ħadu sehem taw prestazzjoni tajba mit-tentattivi tagħhom u teknika tajba.

Fit-tieni kompetizzjoni għall-atleti nisa kien hemm dominazzjoni minn The Pit b’żewġ atleti ġodda fix-xena Kirsten Borg u Yazmin Zammit Stevens li taw prestazzjoni tajba u kisbu riżultati sodisfaċenti.

Fit-tielet u l-aħħar kompetizzjoni rajna fl-azzjoni wħud mill-aqwa weightlifters preżenti lokalment flimkien m’ atleti oħra li għandhom potenzjal tajjeb.

F’din il-kompetizzjoni l-atleti kollha tejbu ħafna r-riżultati preċedent.  Sean Cutajar irnexxielu jagħmel 162 punti u Andy Grech għamel 214 punti.

F’ din il-kompetizzjoni kellna wkoll riżultati ferm tajbin mill-atleti bħal Martin Pisani li refa’ it-total ta’ 239kilo, Matthew Camilleri b’ 217kilo u Anton Micallef b’ 189kilo. Għal dawn l-atleti fost l-oħrajn din il-kompetizzjoni servit bħala preparazzjoni finali għall-kompetizzjonijiet internazzjonali li ser isiru x-xahar li jmiss fis-Serbja u l-Isvizzera.

Kieran Mifsud, li għadu kemm irritorna mill-Loghob tal-Commonwealth Youth ġewwa s-Samoa fejn hemm kiseb ir-raba’ post u stabbilixxa 6 rekords nazzjonali fil-kategorija 94kg, kompla bil-prestazzjoni tajba u tejjeb l-livell billi stabbilixa żewġ rekords nazzjonali oħra kemm fil-Youth u anke fil-Junior.

L-aħħar atleta li kien fix-xena f’din il-kompetizzjoni kien Rodmar Pulis, li ta prestazzjoni mill-aqwa tiegħu. Dawn l-prestazzjonijiet ta’ livell għoli huma frott ta’ taħriġ intens li ppermettiet lil Pulis biex jistabbilixxi total impressjonanti ta’ 245kg.

Ix-xahar li jmiss kemm Rodmar Pulis u Kieran Mifsud se jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-Kampjonat Ewropew għal-Juniors li ser isiru fil-Litwanja.

Rodmar Pulis

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Martin Pisani

Kirsten Borg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kieran Mifsud

Cottonera HPC recieving their trophy

Leave a comment