Weightlifting: Practice tournament for future Championships

Monday, February 15, 2016, 19:22

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

The Malta weightlifting Association organised successfully the first competition of the year, it was a very important one since it was the last chance for athletes to qualify for the next international competitions.

The first competition was for cadets, a nice number of youngsters participated with the best results coming from Rylee Borg with 125 points Followed by Kyle Camilleri 117 points. Camilleri also managed to set national record in the 30kg category.

The second competition was for the athletes that are preparing for the European Union Championships to be held in Malta next May. In the Under 15 the best results for boys came from Lionel Zerafa, lifting 61kg and Shelby Vassallo for girls lifting 56kg. In the under 17 boys,  best result came from Kieran Mifsud lifting 215kg and Shazel Guzman for girls lifting 75kg. In the junior category men best result came from Andy Grech, lifting 175kg and Rebecca Fitz for women lifting 89kg and breaks 6 national records in the Clean & Jerk and Total.

The third competition of the day was for seniors women.  The entire athletes did their best to secure their position in the national team. Placing first in this competition was Pamela Psaila lifting the total of 137kg and score 188points, she also set three new national records. The 2nd place went Yazmin Zammit Stevens lifting the total of 129kg and score 163points. The 3rd place went for Elisia Scicluna lifting the total of 135kg and score 154points, she was followed by Kristen Borg lifting the total of 98kg and score 151points.

The last competition of the day was for men seniors, this was dominated by Rodmar Pulis with the total of 244kg and scoring 302 points. Pulis was followed by Matthew Camilleri lifting the total of 226kg scoring 269 points and Anton Micallef lifting the total of 202kg scoring 237 points.

Rodmar Pulis, Kyle Micallef, Ryan Agius, Pamela Psaila and Yazmine Zammit Stevens, are the athletes that qualified as a team to represent Malta in the European small nations in Cyprus. Matthew Camilleri, Andy Grech, Elisia Scicluna and Kristen Borg, qualified to represent Malta in the Mediterranean cup in Spain.  Both international competitions are going to be held next March.

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Il-Għaqda Maltija tal-weigħtlifting organizzat b’suċċess l-ewwel kompetizzjoni tas-sena, din kienet importanti ħafna peress li hija l-aħħar ċans għall-atleti biex jikkwalifikaw għall-kompetizzjonijiet internazzjonali li huma fil-qrib.

L-ewwel kompetizzjoni kienet għal Kadetti, numru sabiħ ta tfal ħadu sehem bl-aħjar riżultati ġew minn Rylee Borg 125 punti segwiti minn Kyle Camilleri 117 punti. Camilleri rnexxielu wkoll jistabbilixxi rekord nazzjonali fil-kategorija 30kg.

It-tieni kompetizzjoni kienet għall-atleti li qed jippreparaw għall-Kampjonati tal-Unjoni Ewropea li ser issier Malta f’Mejju li ġej. Fil-kategorija taħt 15 il-sena l-aħjar riżultati għall-subien ġew minn Lionel Zerafa,b`refa ta 61kilo  u Shelby Vassallo sezzjoni bniet refet 56kilo. Dawk ta taħt is-17-subien, aħjar riżultat ġew minn Kieran Mifsud b`refa ta’ 215kilo  u Shazel Guzman għall-bniet refet 75kilo. Fil-kategorija irġiel taħt is-20 sena-subien  aħjar riżultat ġew minn Andy Grech, irfigħ 175kilo w Rebecca Fitz għan-nisa irfigħ 89kilo kif ukoll stabilet 6 rekords nazzjonali godda fil-Clean & Jerk u Total.

It-tielet kompetizzjoni tal-ġurnata kient għal atleti nisa. L-atleti kollha għamlu l-aħjar tagħhom biex jiżguraw pożizzjoni tagħhom fit-tim nazzjonali. L-ewwel f’din il-kompetizzjoni kienet Pamela Psaila irfigħ totali ta 137kilo u punteġġ 188, hija tistabbilixxi wkoll tliet rekords nazzjonali ġodda. Fit-tieni post Yazmin Zammit Stevens irfigħ totali ta 129kilo u punteġġ 163. It-Tielet post  spiccat Elisia Scicluna irfigħ totali ta 135kilo u punteġġ 154, hija kienet segwita minn Kristen Borg irfigħ totali ta’ 98kilo u punteġġ 151.

L-aħħar kompetizzjoni tal-ġurnata kienet għall- irġiel, dawn kien iddominata minn Rodmar Pulis bit-total tal 244kilo u punteġġ ta 302 punt. Pulis kien segwit minn Matthew Camilleri irfigħ totali ta 226kilo u punteġġ ta 269  u Anton Micallef irfigħ totali ta 202kilo u punteġġ ta’ 237.

Rodmar Pulis, Kyle Micallef, Ryan Agius, Pamela Psaila u Yazmine Zammit Stevens, huma l-atleti li kkwalifikaw bħala tim biex jirrapreżentaw lil Malta-fil-kampjonat għall-pajjiżi żgħar Ewropej f’Ċipru. Matthew Camilleri, Andy Grech, Elisia Scicluna u Kristen Borg, kwalifikata biex jirrappreżentaw lil Malta fit-kompetizzjoni tal- Mediterran gewwa Spanja. Iż-żewġ kompetizzjonijiet internazzjonali ser jinżammu Marzu gej.

———————————————————————————————————————————————————-

Gallery

Elisia Scicluna

———————————————————————————————————————————————————-

Kieran Mifsud

———————————————————————————————————————————————————-

Kristen Borg

———————————————————————————————————————————————————-

Pamela Psaila

———————————————————————————————————————————————————-

Rodmar Pulis

———————————————————————————————————————————————————-

Yazmin Zammit Stevens

 

 

 

Leave a comment