Weightlifting: New National record in the IWF Grand prix

Wednesday, June 15, 2016, 11:55

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The Malta Weightlifting Association has just returned from Iran where Kyle Micallef represented Malta for the first time in the IWF Grand Prix in Tehran.

Being a qualifying event for this year’s edition of the Summer Olympic Games, it attracted 20 countries from Europe and Asia who all had their final attempt at securing a spot in Rio.

Kyle, who was assisted in the competition by MWA President Jesmond Caruana, lifted in the U85kg category. In the Snatch phase, Micallef opened his competition with a confident 116kg but was unable to hold his 2nd and 3rd attempts at 121kg and 122kg respectively above his head. The Clean and Jerk phase of his competition was significantly better than his snatch. In his first attempt he lifted 143kg which secured a total for competition. On his 2nd attempt at 148kg, he set a new National Record by 2kg, improving the old record which stood for more than 10 years. His 3rd attempt at 151kg would have set a new national record in the total but this lift was unsuccessful.

Micallef finished the competition with a total of 264kg, accumulating 316 points. In spite of not being his best performances this season, he obtained the 5th place in his group, bettering the results achieved by athletes from Slovenia and Mongolia.

The president of the Malta Weightlifting Association, Mr. Jesmond Cauruana also acted as a Jury member during these championships, including the 85kg category which saw Kianoush Rostami break an 18 year old World Record broken in the Clean and Jerk and an 8 year old World Record in the total lifting 220kg and 395kg respectively.

The Malta Weightlifting Association would like to thank all those who were involved in obtaining this success, especially Sport Malta and Maltese Olympic Committee, whom without their constant support, participating in such event wouldn’t have been possible.

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

Il-għaqda Maltija tal-Weigħtlifting irritornat mill-Iran fejn Kyle Micallef rrapreżentat lil Malta għall-ewwel darba fil-Grand Prix IWF f’Tehran.

Dan l-avveniment kien kwalifikazzjoni għall-edizzjoni tal-logħob Olimpiku tas-Sajf. 20 pajjiż mill-Ewropa u l-Asja ħadu sehem li kollha kellhom tentattiv finali tagħhom sabiex jassiguraw post f’Rio.

Kyle ipparteċipa fil-kategorija U-85kilo, u kien assistit fil-kompetizzjoni mill President ta l-għaqda Jesmond Caruana. Fil-fażi snatch, Micallef fetaħ kompetizzjoni tiegħu b’116kilo kunfidenti imma ma’ fit-2 u 3 tentattivi tiegħu fil-121kilo u 122kilo rispettivament ma setax iżomm  il-piz il fuq minn rasu. Fil-fażi Clean u Jerk tal-kompetizzjoni tiegħu kienet sinifikament ħafna aħjar mill snatch. Fl-ewwel tentattiv tiegħu huwa refa 143kilo li b`hekk assigura t-total għall-kompetizzjoni. Fuq it-tieni attentat tiegħu huwa refa 148kilo, huwa stabbilixa rekord nazzjonali ġdid b`zieda ta 2kilo fuq ir-rekord li kien ilu għal aktar minn 10 snin. Huwa prova it-tielet attentat tiegħu ta 151kilo imma falla fil-Jerk.

Għallek Micallef għalaq il-kompetizzjoni b’total ta ’264kilo w akwista 316 il-punt. Minkejja li din ma kieietx l-aqwa prestazzjonijiet ta Micallef dan l-istaġun, huwa kiseb il-5 post fil-grupp tiegħu u jagħmel riżultati ahjar mill-atleti ta Slovenja u l-Mongolja.

Il-president tal-Assoċjazzjoni tal-Weigħtlifting, is-Sur Jesmond Cauruana intgħazel wkoll bħala membru ġurija matul dawn kampjonati, inkluż il-kategorija 85 kilo li rat Kianoush Rostami ta Iran jikser zewg rekord tad-dijna wiehed fil Clean u Jerk 220 kilo li kien ilu mwaqqaf 18 il-sena u ieħor tat-total 395 kilo li ilu mwaqqaf  8 snin.

Il-għaqda tal-weigħtlifting tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fil-kisba dan is-suċċess, speċjalment Sport Malta u l-Kumitat Olimpiku Malti, min mingħajr l-appoġġ kontinwu tagħhom din l-parteċipazzjoni ma kienitx tkun possibbli.

————————————————————————————————————————————————————-

Gallery

————————————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————————————————-

 

Leave a comment