Weightlifting: MWA Malta National Championship 2015

Friday, December 11, 2015, 16:36

Note:This article has been posted in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

The Malta Weightlifting Association (MWA) organized the Malta National Championship on Sunday, 15th November at the Cottonera Sports Complex.

The first competition of the championship consisted of Under 13 boys and girls. The first place in the boy’s category was won by Rylee Borg 116 points followed by Kyle Camilleri 97 points and Kayden Psaila 81 points. Many of the athletes were their first competition experience where they gave very good performance together with great technique.

In second group consisted of female athletes, with the best results coming from Pamela Psaila winning the overall group, she lifted a total of 134kg, as well as setting two national records in the 63kg category, she was followed by Nathalie Borg with 107kg.

The 69kg category was won by Yazmine Zammit Stevens by lifting the total of 124kg. In this category guest athlete Chole Cassar had an excellent performance lifting the total of 139kg.

Other positive results came from Elisa Scicluna, who totaled 120kg and Kristen Borg with a total of 94kg.

Good performance from two new comers Sarah Shawky with a total of 71kg and Shazel Guzman 15 year athlete with the total of 67kg.

The third competition of the event was much fiercer than expected; the male athletes gave their best performance yet: With the best results coming from Kyle Micallef winning the overall, he lifted a total of 261kg, as well as setting new national records in the 85kg category with 121kg Snatch, this record was unbeatable for these past 9 years. In second place Rodmar Pulis with the total of 246kg and Matthew Camilleri 217kg. The 94kg category was won by Ryan Agius with the total of 236kg followed by Anton Micallef with the total of 204kg. Martin Pisani claimed 1st place in the 105+kg with the total of 238kg. The men youth category was won by Owen Bugeja with the total of 197kg in the 85kg category and Andy Grech 169kg in the 77kg category.

The competitions were refereed by three female officials, Ramona Borg, Rodienne Balzan and Gayle Caruana, they were assisted by Alfred Ellul Mercer and Stephen Borg.

After these nationals the MWA technical committee will select the teams to prepare for the next international competitions next year.

After the excellent performance of Kyle Micallef he won the place to represent Malta in the Qatar International next December.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Malti

L-Assoċazzjoni Maltija Tal-Weightlifting (MWA) organizzat l-Kampjonat Nazzjonali ta’ Malta nhar il-Ħadd 15 Novembru fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera.

L-ewwel kompetizzjoni tal-kampjonat kienet għal atleti subien u bniet taħt –il 13 sena. L-ewwel post fil-kategorija tas-subien intrebaħ minn Rylee Borg b’116 punti ,segwit minn Kyle Camilleri b’97 punti u Kayden Psaila b’81 punti. Għall-ħafna mill-atleti li ipparteċipaw din kienet l-ewwel esperjenza tagħhom fejn huma taw prestazzjoni tajba ħafna flimkien ma’ teknika eċċelenti.

Fit-tieni grupp li kien jikkonsisti minn atleti nisa, l-aħjar riżultati ġew minn Pamela Psaila li rebħet il-grupp fejn hija refgħet it-total ta’ 134kilo, kif ukoll hi stess irnexxiela tistabilixxi żewġ rekords nazzjonali fil-kategorija 63kilo. Hija kienet segwita minn Nathalie Borg b`total ta’ 107kilo. Il-kategorija 69kg intrebħet minn Yazmine Zammit Stevens b’total ta’ 124kilo. F’din il-kategorija l-atleta Chloe Cassar kella prestazzjoni eċċellenti bl-irfigħ tagħha jasal għat-total ta’ 139kilo. Riżultati pożittivi oħra ġew minn Elisa Scicluna li kellha irfigħ totali ta’ 120kilo u Kristen Borg b’total ta’ 94kilo. Kien hemm prestazzjoni tajba ukoll minn żewġ atleti ġodda li kienu Sarah Shawky b’total ta’ 71kilo u Shazel Guzman, atleta ta’ 15 il-sena li kella t-total ta’ 67kilo.

It-tielet kompetizzjoni tal-avveniment kienet ferm qalila fejn l-atleti rġiel taw l-aħjar prestazzjoni tagħhom bl-aħjar riżultati jaslu minn Kyle Micallef li rebaħ il-grupp fejn huwa refa’ t-total ta’ 261kilo, kif ukoll waqqaf rekords nazzjonali ġdid fil-kategorija 85kilo b`refa’ ta’ 121kilo. Dan ir-rekord kien ilu imwaqqaf għal dawn l-aħħar 9 snin. It-tieni post intrebaħ minn Rodmar Pulis b’ total ta’ 246kilo. Hu kien segwit minn Matthew Camilleri b’217kilo.

Il-kategorija 94kg intrebħet minn Ryan Agius bit-total ta’ 236kilo. Hu kien segwit minn Anton Micallef bit-total ta’ 204kilo. Martin Pisani rebaħ l-ewwel post fil-105+ kilo bit-total ta’ 238kilo.

Il-kategorija taż-żgħażagħ intrebħet minn Owen Bugeja bit-total ta’ 197kilo fil-kategorija 85kg u Andy Grech rebaħ fil-77kilo bit-total ta’ 169kilo.

Il-kompetizzjonijiet kienu irrefjati minn tliet uffiċjali nisa li kienu Ramona Borg, Rodienne Balzan u Gayle Caruana. Huma kienu megħjuna minn Alfred Ellul Mercer u Stephen Borg.

Wara dan il kampjonat, il-kumitat tekniku MWA beda jagħżel t-timijiet biex jippreparaw għall-kompetizzjonijiet internazzjonali li jmiss s-sena d-dieħla. Wara l-prestazzjoni eċċellenti ta’ Kyle Micallef huwa rebaħ il-post li jirrappreżenta lil Malta fil-Qatar International f’Diċembru li ġej.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Gallery

Andy Grech

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Martin Pisani

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Pamela Psaila

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Shazel Guzman

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Kyle Micallef

Leave a comment