Weightlifting: Good results for Malta in international tournaments

Thursday, May 12, 2016, 22:26

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

6th place for Malta in the EU Cup and 2nd Place in the Malta International Open.

Jesmond Caruana Elected Vice President

Great results for the young Maltese Weigħtlifters in international event held locally.

This weekend, Malta Weigħtlifting Association had the pleasure to host the European Union Weigħtlifting Cup and the Malta International Open at the Cottonera Sports Complex. Eigħteen countries around Europe participated in this event including, Italy, Spain, Slovenia, Sweden, Poland, Great Britain, Latvia, Estonia, Austria, Cyprus, Ireland, Denmark, Belgium, Netherland and Malta in the EU cup. Turkey, Serbia, Scotland and Malta participated in the Malta International open.

The event started on Thursday 5th with training sessions. The following day morning it was held the European Union Weigħtlifting Electoral Congress (EUWC) in a local Hotel. During this congress, Mr. Jesmond Caruana, the president of the Malta Weigħtlifting Association, was elected vice president. The opening ceremony followed the congress. The Parliamentary Secretary of Sport Hon. Chris Agius and the European Weigħtlifting Federation president Dr. Antonio Urso among other dignities were present at the ceremony and gave an opening speech, during which they showed their support towards the athletes and the organization of such events. The competition continued througħout Friday and Saturday. This event also included the Malta International Open Weigħtlifting Tournament.

Three young female athletes, Shelby Vassallo, Shazel Gusman and Rebecaa Fitz, and four young males, Owen Bugeja, Andy Grech, Rylee Borg and Shawn Incorvaja represented our country in this event. Both Shelby and Rylee placed second in the Open Competition under 15 category, while Shazel placed second in the under 17 category and Rebeċċa second in the under 20 category respectively.

In the team classification award for the EU cup was won by Poland followed by Italy and Austria. Good result for Malta placing in 6th place. The Malta International open was won by Turkey followed by Malta, Scotland and Serbia.

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

Riżultati tajbin għall-weigħtlifters żgħażagħ Maltin  f’avvenimenti internazzjonali miżmuma lokalment.

Fi tmiem il-gimgħa, l-għaqda Maltija tal Weigħtlifting organizzat il-kompetizzjonijiet tal- Unjoni Ewropea u t-turnew internazzjonali ta Malta fil-Kumpless Sportiv tal-Kottonera. Tmintax-il pajjiż madwar l-Ewropa ħadu sehem f’dan l-avveniment inklużi, l-Italja, Spanja, is-Slovenja, l-Iżvezja, il-Polonja, Gran Brittanja, il-Latvja, l-Estonja, l-Awstrija, Ċipru, l-Irlanda, id-Danimarka, il-Belġju, Olanda u Malta fl-kompetizzjoni  tal-UE. It-Turkija, is-Serbja, l-Iskozja u Malta ħadu sehem fit-turnew internazzjonali ta Malta.

L-avveniment beda nhar il-Ħamis b ‘sessjonijiet ta’ taħriġ. L-għada filgħodu gie organizzat  il- Kungress Elettorali tal-Unjoni Ewropea (EUWC) gewwa lukanda lokali. Matul dan kungress, Jesmond Caruana, il-president tal-Assoċjazzjoni Weigħtlifting Malta, ġiet elett viċi-president.

Iċ-ċerimonja tal-ftuħ giet organizzata wara nofs in-nahar gewwa il kumpless sportiv tal-kottonera. Is-Segretarju Parlamentari ta ‘l-Isport Onor Chris Agius u l-President tal-Weigħtlifting Ewropew Dott. Antonio Urso fost personolitajiet oħra li kienu preżenti waqt iċ-ċerimonja u taw diskors tal-ftuħ, li matulha urew appoġġ tagħhom lejn l-atleti u l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti bħal dawn. Il-kompetizzjonijiet tkomplew matul il-Gimgħa u s-Sibt.

Tliet atleti nisa żgħażagħ, Shelby Vassallo, Shazel Gusman u Rebeċċa Fitz, u erba ‘irġiel żgħażagħ, Owen Bugeja, Andy Grech, Rylee Borg u Shawn Incorvaja rappreżentati pajjiżna f’dan l-avveniment. Kemm Shelby u Rylee akwistaw it- tieni pożizzjoni għal dawk fil- kategorija ta taħt il-15 il-sena, filwaqt Shazel akwistat it- tieni posizzjoni għal dawk taħt 17 kategorija u Rebeċċa wkoll it-tieni post fil-kategorija taħt 20 sena rispettivament.

It-tim rebbieħ tal-Unjoni Ewropeja kien tal-Polonja segwita mill-Italja u l-Awstrija. riżultat tajjeb għal Malta li akwistaw is-6 post. It-turnew internazzjonali ta Malta  intrebah mit-Turkija segwita minn Malta, l-Iskozja u s-Serbja.

Leave a comment