Weightlifting: 2nd Ranking Competition (March 2016)

Friday, March 18, 2016, 21:30

Gavin Muscat

Yesterday the Malta weightlifting Association organised successfully the 2nd ranking competition, it was a very important one since it was the last preparation for national team before their commitment next weekend in the European Small Nations Competition in Cyprus.

This competition was also a test event for the European Union Championship to be held in Malta 5th to 8th May.

The first competition was for cadets , a nice number of youngsters participated with the best results for boys coming from Rylee Borg with 129 points Best result for girls came from Shelby Vassallo with 94 Points.

The second competition was for men in group B the athletes these athletes showed an excellent performance with most of the athlete in this group were newcomers. Chris Schinas lifting a total of 170kg and score 230 points, he was followed by Andre Buhagiar and  Jannik Pace both finish with 210 points. Vlad Baldacchino and Micheal Fava  score 191 points

The third competition of the day was for women.  The entire athletes did their best and most of national records broken came from these categories. Placing first in the senior competition was Pamela Psaila lifting the total of 140 kilo and score 191 points, she set four new national records in the 63kg category. The 2nd place went Yazmin Zammit Stevens lifting the total of 139kg and score 179points, she also set a new national records in the 69kg category, both Psaila and Zammit will be in action again this week in Cyprus. The 3rd place went for Dorianne Attard with 161 points; she had a tight finish with Kristen Borg 160 points and Elisia Scicluna with 158 points.

The best youth athlete was Shazel Gusman lifing the total of 96kg while the best female junior was Rebecca Fitz lifting the total of 100kg and set seven new national records in the 69kg category.

The last competition of the day was for men seniors, finishing in first was Kyle Micallef with a total of 262kg and score 311 points he attempted to set new national records in the 94kg category but even if he was so close it was unsuccessful one. He was followed by Rodmar Pulis and Ryan Agius with 295, 290 points all the three athletes will be in action again next weekend in Cyprus.

Good results came from Matthew Camilleri lifting the total of 228kg scoring 274 points, Martin Pisani lifting the total of 235kg scoring 257 points and Anton Micallef lifting the total of 211kg scoring 245 points. The best result in the junior came from Andy Grech lifting 190kg and score 240 points.

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Ilbieraħ  l-Assoċjazzjoni Maltija tal-weightlifting organizzat b’suċċess it-tieni kompetizzjoni  ghal-klassifika, din kienet ħafna importanti peress li hija l-aħħar tħejjija għat-tim nazzjonali qabel l-impenn tagħhom fi tmiem il-ġimgħa fil-Kompetizzjoni Nazzjonijiet Żgħar Ewropea f’Ċipru.

Din il-kompetizzjoni kienet ukoll prova għall-Kampjonat tal-Unjoni Ewropea li ser issieru jkunu f’Malta bejn 5-8 Mejju.

L-ewwel kompetizzjoni kienet għal Kadetti, numru sabiħ ta tfal ħadu sehem bl-aħjar riżultati għall-subien ikunu minn Rylee Borg b’129 punt, l- aħjar riżultat għall-bniet ikun minn Shelby Vassallo b’94 punt.

It-tieni kompetizzjoni kienet għall-irġiel fil-grupp B, atleti dawn l-atleti li wrew prestazzjoni eċċellenti bil-maġġoranza ta ‘l-atleta f’dan il-grupp kienu ġodda. Chris Schinas refa total ta 170 kilo u punteġġ 230 punt, huwa kien segwit minn Andre Buhagiar u Jannik Pace 210 punt. Vlad Baldacchino u Michael Fava 191 punt.

It-tielet kompetizzjoni tal-ġurnata kienet għan-nisa. L-atleti kollha għamlu  l-aqwa tagħhom u ħafna rekords nazzjonali ġew miksura. L-ewwel fil-kompetizzjoni Pamela Psaila refet it-total ta 160 kilo u punteġġ ta 191, hi stabbilixxiet erba rekords nazzjonali ġodda fil-kategorija 63 kilo. It-tieni post Yazmin Zammit Stevens refa totali ta 139kilo u punteġġ ta`179 , hija wkoll stabbilixxiet rekord nazzjonali ġdied fil-kategorija 69kg, kemm Psaila u Zammit se jkun fl-azzjoni din il-ġimgħa stess ġewwa Ċipru. Fit-tielet post Dorianne Attard, 161 punti; hija kellha kompetizzjoni iebsa minn Kristen Borg 160 punti u Elisia Scicluna ma 158 punti.

L- aqwa żgħażugħa U-17 fil-kompetizzjoni kienet, Shazel Gusman li refet it-total tal 96kilo filwaqt li l-aħjar żgħażugħa U-20 kienet Rebecca Fitz refa total ta 100 kilo u tistabbilixxi seba’ rekords nazzjonali ġodda fil-kategorija 69kilo.

L-aħħar kompetizzjoni tal-ġurnata kienet għall-irġiel grupp A, Fl-ewwel post Kyle Micallef b’total ta 262 kilo u punteġġ 311,  huwa għamel attentat sabiex jistabbilixxi rekords nazzjonali ġodda fil-kategorija 94kg imma anki jekk kien tant qrib dawx ma rnexxewx. Huwa kien segwit minn Rodmar Pulis u Ryan Agius ma 295, 290 punti,  dawn it-tlett atleti se jkunu fl-azzjoni darb’oħra fi tmiem din il-ġimgħa stess ġewwa Ċipru.

Riżultati tajbin ġew minn Matthew Camilleri b-refa total ta 228 kilo w punteġġ 274 punti, Martin Pisani refa t-total ta’ 235 kilo w punteġġ ta` 257 u Anton Micallef refa 211kilo, total ta 245 punti. L-aħjar riżultat  żgħażugħ ikun ta 190 kilo min Andy Grech punteġġ 240 punt.

———————————————————————————————————————————————————-

Gallery

Andy Grech

———————————————————————————————————————————————————-

Kyle Micallef

———————————————————————————————————————————————————-

Pamela Psaila

———————————————————————————————————————————————————-

Rodmar Pulis

———————————————————————————————————————————————————-

Ryan Agius

———————————————————————————————————————————————————-

Rylee Borg

———————————————————————————————————————————————————-

Shazel Gusman

———————————————————————————————————————————————————-

Shelby Vassallo

———————————————————————————————————————————————————-

Yazmin Zammit Stevens

 

Leave a comment