Victory for Team Noel in Gladiators Night XII

Saturday, March 26, 2016, 23:44

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Three athletes from Team Noel win their K1 and Boxing matches in Gladiators Night XII.

Master Noel Mercieca. the founder of Team Noel, presented a team of seven Kickboxer and Boxers to compete and represent Malta. Some of them were part of Team Malta and faced foreign athletes and brought honours to both club and Malta.

Christopher Rotin faced Antonio Junior from Portugal. At first both Kickboxers kept head to head and gaining points. Rotin repeatedly struck Junior with a Jumping Spinning Back Kick and got a Knock Down as well in the second half on the Portuguese. The jury gave the victory to Rotin by points.

The giants match was between Clayton Desira and Roman Varvariuc from Portugal. Desira attacked immediately and repeatedly hit the Portuguese the knee. The Maltese kept o npresseing in all the rounds where he gained more points by Spinning Back Fist. It was a unanimous decision for Desira.

Jason Micallef wins by KO over Luke Hewitt from England in Boxing. Micallef started to use its height as an advantage to strike hard and gain points. Micalledf gained a Knock Down with a count in the second half. In the last round the British get hit in the stomach and is left breathless thus ending the match.

The only rematch was a Boxing match between Diane Schembri, Team Noel, and Claire Ciantar, Lord’s Gym. Both athletes were at the same level where they kept pressing each other all the time though none took the upper hand. In the end the jury gave the match as a draw.

Other club’s athletes who competed were Jesred Piscopo, Julian Mangion and Steve Leuellen.

———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Rebħ għal Team Noel fil-Gladiators Night XII

Tliet atleti minn Team Noel jirbħu t-taqbidiet tagħhom tal-K1 u tal-Boxing fil-Gladiators Night XII.

Master Noel Mercieca. il-fundatur ta’ Team Noel, tella’ skwadra ta’ seba’ Kickboxers u Boxers biex jitqabdu u jirrappreżentaw lil Malta. Uħud minnhom kienu parti minn Team Malta li tqabdu ma’ atleti barranin u ġabu unur kemm għall-klabb u għal Malta.

Christopher Rotin affaċċja lil Antonio Junior mill-Portugall. Għall-bidu bdew iżommu ras mb’ras u jdaħħlu l-punti. Rotin kemm-il darba laqat lil Junior b’Jumping Spinning Back Kick fejn kiseb Knock Down fit-tieni taqsima fuq il-Portugiż. Il-ġurija tagħti r-rebħa bil-punti li Rotin.

It-taqbida tal-ġganti kienet bejn Clayton Desira u Roman Varvariuc mill-Portugall. Desira attakka mill-ewwel u kemm-il darba jolqot lill-Portugiż bl-irkoppa. Il-Malti baqa’ jippressa fit-taqsimiet kollha fejn daħħal aktar punti bi Spinning Back Fist. Kienet rebħa b’deċiżjoni unanima għal Desira.

Jason Micallef jegħleb b’KO lil Luke Hewitt mill-Ingilterra fil-Boxing. Micallef beda juża t-tul tiegħu bħala vantaġġ biex jolqot bis-saħħa u jdaħħal ħafna punti. Fit-tieni taqsima jikseb Knock Down u r-referi beda jgħodd. Fl-aħħar taqsima l-Ingliż jintlaqat f’żaqqu li jispiċċa bla nifs u t-taqbida titwaqqaf hemm.

L-unika taqbida tar-ritorn kienet waħda tal-Boxing bejn Diane Schembri, Team Noel, u Claire Ciantar, Lord’s Gym. Iż-żewġ atleti kienu tal-istess livell fejn bdew baqgħu jippressaw lil xulxin il-ħin kollu minkejja li ħadd minnhom ma ġie minn fuq. Fl-aħħar il-ġurija tat it-taqbida bħala pareġġ.

Atleti oħrajn tal-klabb li kkompetew kienu Jesred Piscopo, Julian Mangion u Steve Leuellen.

Leave a comment