Valletta fit-tieni round tal-Uefa Ewropa League

Tuesday, July 16, 2013, 11:10

Minn Josef Galdes

Valletta nhar il-Hamis li gej ser jilghabu l-ewwel leg tat-tieni round tal-Uefa Ewropa League meta huma jilqghu lil FC Mins tal-Belarus. Din hija l-ewwel darba li dawn iz-zewg timijiet ser jilghabu kontra xulxin. Niftakru li Valletta fl-ewwel round tal-istess kompetizzjoni eliminaw lil La Florita ta` San Marino b`aggregate ta` 4-0. Min-naha taghhom Minsk bdew il-kampjonat u gejjin minn telfa f`dahrom kontra Bate Borisov bl-iskor ta`1-0.

Nawguraw kull success lit-team ta` Valletta li jikkwalifika bhala team Malti. Personalment nahseb li Valletta ser jilghabu kontra team li jistghu jerbhulu specjalment fil-loghba li ser ikunu qed jilghabu f`Ta`Qali, specjalment minhabba l-fatt ta` shana fejn Minsk  huma mdorrijin jilghabu f`temp iktar frisk.

1 Comment

  1. JP says:

    Shana ftit ghandha x taqsam u taghmel ftit li xejn effett ! Valletta kienu laghbu lill Dinamo Moscow fi shana taqsam , wara nofs in nhar , fuq ir ramel fl is Stadium il Gzira, u xorta tilfu kontra is superjorita teknika u fizika tar Russi.
    Better luck ghal nhar il hamis….. Come on City

    [Reply]

Leave a comment