Valletta Dhalia taste first defeat…. Exiles trounce Sirens

Sunday, June 12, 2011, 22:09

by Gerald Fenech

Neptunes' Tamas Molnar

Neptunes' Tamas Molnar

Valletta Dhalia 8 Neptunes Emirates 20

(2-5), (2-6), (1-4), (3-5)

Neptunes Emirates cantered to their third victory on the trot virtually guaranteeing first place in their group when they disposed of Valletta stopping the Citizen’s run in their tracks. The first two sessions emphasised Neptunes’ superiority with the Balluta boys winning 5-2 and 6-2 with Steve Camilleri and Gojkovic scoring regularly while Valletta relied on the power of Kovacs for their goals.

The third session was another one sided affair with Neptunes winning 4-1 while the final session again saw Neptunes prevail 5-3 for a final score of 20-8 in their favour and a third win on the trot.

Valletta Dhalia: A Sammut, A Decker (1), K Hyzler (1), K Micallef, G Sammut (1), S Cachia, A Galea, T Camilleri, R Kovacs (5), S Cini, A Arrigo, G Ghirxi, T Agius

Neptunes Emirates: I Bugeja, N Lanzon (3), E Aquilina (1), M Stellini (2), J Camilleri, Z Mizzi, S Camilleri (6), Z Mizzi, S Camilleri, V Gojkovic (3), K Debattista, G Pace, R Sciortino, T Molnar (4), M Pisani (1)

Referees: S Licari, R Spiteri

3CX Exiles 10 Sirens Ritter Sport 5

(2-2), (4-1), (2-1), (2-1)

After their disappointing defeat against Valletta, Exiles bounced back with a strong performance against newcomers Sirens who were playing their first match. After a close first session which ended 2-2, Exiles opened up a three goal lead at the change of ends to win 4-1 and build a 6-3 lead.

The third session saw Exiles increase their lead by winning 2-1 with Sullivan scoring a brace and setting up a 4 goal game in the final session. Exiles continued administering their advantage in the final session through two goals by Cuk for a final scoreline of 10-5 in their favour.

3CX Exiles: A Borg Cole, K Rizzo Naudi, J Rizzo Naudi (1) K, D Pace Lupi, T Sullivan (3), M Calleja (1), M Cuk (3), K Griscti, A Zarb Cousin, A Cousin (1), J Paris, A Sciberras (1), K Lanzon

Sirens Ritter Sports: J Sammut, A Attard (1), P Micallef, P Borg, B Nyeki, R Mock, J Borg, D Cutajar (1), G Krstonosic (2), C Zammit, L Caruana, D Zammit, C Mercieca (1)

Referees: M Dalli, A DeRaffaele

9 Comments

 1. wp fan says:

  Jien minhiex Belti u lanqas supporter tan neptunes, sliema jew il belt. Imma, nista nghid li dawk iz-zewg loghbiet li nsertajt il pixxina u laghbu il-belt kien hemm brijju tal genn. Prosit…hemm bzonn nibdew naraw naqra demm gdid f’dan l-isport….. glied qatt………..
  Prosit Valletta u zommu lil dawk li jaqalaw it-trouble l-boghod mill pixxina.

  [Reply]

 2. supportter says:

  @polo fan . lahhar li nqala linkwiet mux san giljan biss kienemm imma neptunes ukoll , mux lewwel titfa l gebla imbat imbat toqod tilaq kif amilt fil kaz tal belt siehbi. u nfakkrek li jekk titla pixxina tiftakar sew li lahhar li nqala linkwiet bejn sliema u neptunes kien flahhar loghba tal winter league 2010 . u ahna qeghdin 2011 ma nafx kif qed tghadi addew tas snin kolla , ax jekk andi l kalendarjy tajjeb sena addit

  [Reply]

  polo fan Reply:

  supporter jien ma ridt nakkuza il hadd habib. u ma ghandi alfejn nilaq il hadd. il fama tal beltin hafna nies jafu x;inhi u hafna nies jibzghu minna…. 

  jalla li ma jinqala xejn la il pixxina u imkien u prosit il vallettawarrior jekk li qed jghid vera qed jigri ghax dawn in nies f’minoranza ikunu… kif gara ta qali fil final ma kienux is supporters kolla imma klikka minnhom u il dawk ahna ma rridux dawk is supporters li telghu il pixxina bit tanbur u icapcu u isegwu lit tahhom u tieqaf hemm, m;hemmx kelma ohra hlief prosit,

  biss zball wiehed nasheb ghandek, l-inkwiet li qed isemmi int huwa inkwiet li inqala bejn il players mhux supporters u ghalkemm hija haga li wiehed jikkundana probabli iktar milli jekk jinqala bejn is supporter dawk huma affarijiet li kultant jigru bejn min ikun qed jikkompeti u jkollu demmu ibaqbaq imbad tieqaf hemm 

  [Reply]

  supportter Reply:

  fil fatt hemmek ghnadek ragun , pero ghanka il loghba li semmejtek bejn sliema u neptunes bejn il players inqalat mux bejn is supporters , ifem bir rispett kollu meta jilghabu neptunes iktar hemm cans jinqala linkwiet bejn il players ., ax ikollok iktar players milli partitarji

  [Reply]

 3. vallettawarrior says:

  Prosit xorta City!  No problem… Ahna mhu qed nippretendu xejn, ghax ghadna nergaw nibdew!  Keep it up ghax kellna bidu mill-aqwa!!

  @ polo fan – fejn ikun hemm ahna, briju ikun hemm… glied jinqala darba f’mitt qamar minn erba cwiec!  Inti filkas mohhok hemm ma jmurx jergaw jaqalaw it-trouble Sliema-Neptunes!

  [Reply]

  polo fan Reply:

  u le man jien ma rridx naqla polemici….. 

  glied bejn sliema u neptunes ilu ma jinqala snin issa…. l-ahhar snin li inqalghu xi battibekki meta kien hemm san giljan, imma xejn kbir….

  habib jien fahhart il valletta u ammirajat li kellkom bidu daqhsekk tajjeb. Il kritika mhux lejkom qed imma lejn xi hadd iehor, 

  dwar il glied nerga nghidlek bla ebda hazen ghidta, u dispett.. imma il hadd diga kien hemm minn takom qad joffendi xi players ta neptunes ax kien qed ihaqqaqa ma referee

  [Reply]

  Joe Reply:

  vallettawarrior – anke in nome de plum tieghek jindika li inti gellied… kullhadd jaf ghalxiex huma maghrufin il-Beltin u nispera li ma nergawx naraw il-glied l-pixxina. il-Waterpolo kien wisq sabih minghar il-Beltin involuti nispera li ma jergax jerga jaqa fil-baxx kif kien meta kienu jipparticapaw il-Belt. Filkas inkun l-ewwel wiehed li ma nersaqx lejn l-pixxina meta jkun hemm huma bhalma naghmel ta Qali meta jkun hemm l-Belt.

  [Reply]

  vallettawarrior Reply:

  Dik hija l-problema hawn Malta ta nies bhalek.. HU L-FAMA U MUR ORQOD!! Ghax meta jinqala l-inkwiet mill-Beltin, jidher, u ta haddiehor taht it-tapit! Infakkrek li anqas sena m’ghaddiet minn mindu inqala l-inkwiet bejn Sliema u Neptunes, imma inti ogbok tittimbra (inkluz lili ghax qrajt nome de plum) lil Beltin kollha gellidin! Dik hija kollha ghira, biex ma tammettix li kull fejn ikun hemm ahna, jizdied il-briju, kif ga gara fil-waterpolo f’dawn l-ewwel tliet loghbiet (polo fan stess qala)! Tibzax, ahna lil dawk l-erba boloh li jitilaw biex jaqalaw l-inkwiet, qed namlu minn kollox biex nwaqqfuhom, kemm jekk football, waterpolo, etc… Issa jekk inti, kull fejn tara l-kelma Valletta, ittik wegga f’sidrek, dak affarik imbad, m’hemmx tamel!

 4. polo fan says:

  you spoke of valletta as if they were going to be a threat for the big guns this year……

  While everyone has to admire what they did this year, starting a team from scratch, and admire the people that follow them at pixxina (hopefully they will not cause any trouble). Whoever know anything abut waterpolo knows that this result and the lucky win with ta xbiex is their reality and not the FLUKE victory they had over Exiles!!!

  [Reply]

Leave a comment