Update:Templeman to become Justin Attard’s first signing

Saturday, July 28, 2012, 14:45

by Joshua Cacciattolo and Sandro Micallef

Update 14.45

Marsaxlokk midfielder Trevor Templeman is set to become Justin Attard’s first signing for Floriana.

The 31 year old is out of contract and is keen to continue his career in the Premier League after a taste of relegation with Marsaxlokk.

Sportinmalta can confirm, that Floriana have opened talks with Templeman’s club to loan them four fringe players and a sum of money to complete his permanent move.

The portal also contacted the player, who confirmed that he will meet the Floriana committee members in the coming days.

Templeman also played for Naxxar Lions and Sliema Wanderers during his career.

The Greens are also planning to appoint a former Liverpool coach in the coming days. The 25 time league winners are also in talks with a former player to be part of the coaching staff, if the deal with the Englishman fails to materialise.

Floriana close to new investors

A close source to sportinmalta.com can confirm that a top British businessman agreed in principle with reconfirmed Justin Attard to start investing in the Floriana Football Club.

An agreement has almost been reached between the current administrators and prospective new owners and it could signal a new era for the club.

The portal contacted  Justin Attard who confirmed that Floriana are in advanced negotiations with a top business man ‘‘ In recent days a Floriana member asked me to consider a post in Floriana Football Club and since I made up my mind I start contacting some investors, who I worked with in my business, and proudly I can confirm that we almost reached an agreement. Once everything is settled we will prepare the necessary documentation and we will work to be active in the transfer market. In the end I would like to thank the club supporters for a warm welcome yesterday evening”

MFA lifts Floriana’s prohibition

The Malta FA is lifting its prohibition ban imposed on Floriana FC clearing the way to sign new players for their League campaign which starts against Sliema Wanderers on 17th August .

The ban on transfer activities was imposed on Floriana following a complaint by Hamrun Spartans, Birkirkara and Marsaxlokk over arrears in the transfers of Mano Micallef, Thomas Paris and Christian Cassar. Floriana also paid money due to Damien Iwueke who had not been paid for the Chris Okoh transfer from Valletta in 1995.

Midway through the year, the clubs had written to the Players and Coaches Complaints Board informing the association that certain dues were owed.

Last Friday, Floriana parted ways with wing-back Mano Micallef who registered with Mosta. It seems that the income from that deal covered all transfer backdated payments, around 36,000 euros including interest.

58 Comments

 1. furjaniz says:

  X’tahraw tahtkhom tal belt looool ….. Iktar mohkhom fina milli fit team taghkhom stess !!!! Tafu li ha tilghabu kontra l-hibs …… Bil hara lghandkhom anke it tem taghkhom ed tinsew !!!! Xinu gej !!!!! Come on Greeeeensss !!!!!! Ma mmutu qaaaaattttt !!!!!

  [Reply]

  city Reply:

  Nghaddu z-zmien bikhom qedin ghax it tim taghna lest komplut……

  [Reply]

 2. city says:

  Issa ahjar bil frodisti

  [Reply]

  carmelceltic Reply:

  City jekk ghandek il provi resaqhom lil MFA, u mhux bil paroli biex tghamlu l hsara, u fl istess hin l MFA ikollha kass iehor x’tinvestiga ma dak li ghandha. Florianizi ifthu ghajnejkom u tghoqodux tghatu kas il paroli zejjed ta dawn in nies li ma jahmluniex.

  [Reply]

  city Reply:

  Xi tridni nressaq???? Dawn fatti ghax hemm skoss artikli mill gazzetti inglizi …jekk ma ghandekx aptit tfittex ghidli u naghmel copy u paste

  [Reply]

  Cassar Reply:

  http://www.twohundredpercent.net/?p=1383

  [Reply]

  carmelceltic Reply:

  Ghal dawn il qabda gazzrtti giddiba qijad tamel storja ? Skond il magazini li tfajt f lebda wiehed ma hemm li mar l habs ! Gazzetti bhal ta Malta,jitfaw l gebla u provi qatt ! Halliena Cassar u City xorta ha nibqaw addejien ! Ha natukhom l “hard time” li haqkhom !! Hekk tried tindahal l MFA, messa tindahal f kollox inkella ma tindahal f xejn.

  city Reply:

  Iktar minn prova li mar 15 il xahar habs ma jistax jkollok ux…tghoddx il flieles qabel ifaqqsu

  Cassar Reply:

  Nista inkun naf int kif taf li dawn il gazzetti qeghdin jiktbu? Nahseb gazzetti serji bhal The Guardian u Liverpool Echo ma ghandhomx biex jimlew il gazzetta u joqoghodu jivvintaw fuq in nies!!!! jekk trid iktar links min gazzetti differenti fuq dan Steven Vaughn ingiblek ukoll. Il fatti huma cari, dan il bniedem ipprova jiffroda lil VAT ingliza ghal 500000  sterlina, u ghamel dan billi uza il club li tieghu kien chairman ghal hasil ta flus. Barra minhekk, jidher carissimu li dan il bniedem kien involut, ma certu kriminali kbar min liverpool. Issa jekk intom kuntenti tassocjaw lil club taghkom ma dawn it tip ta nies, well, good luck. Li naf hu li kull min miss ma dan il persuna, kellu perjodu qasir ta success, u wara halla dizastru warajh … imma nerga nghidlek, jekk intom kuntenti bih, good luck.

  4 links … enjoy !!!!

  http://www.twohundredpercent.net/?p=4573
  http://www.liverpoolecho.co.uk/liverpool-news/local-news/2011/03/14/liverpool-businessman-stephen-vaughan-jailed-for-15-months-for-punching-a-police-officer-100252-28334885/
  http://www.wsc.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=4754&Itemid=38
  http://www.guardian.co.uk/football/2009/nov/18/chester-city-fit-proper-person-test

  city Reply:

  Ma ntihomx tort jippruvaw jaqbdu ma kull tibna

 3. AHDAR SAL MEWT says:

  Min kollox et jamlu biex jamlulna l-hsara tal belt .. ara gejjien l-inglizi hahaha

  [Reply]

  city Reply:

  Ircevejt il ktieb ta OWNERS BEST u kien hemm il club ghal bejgh lolllllllllllllllllllllll

  [Reply]

 4. GENIO says:

  mfa zgur ser toqod seba ghajnejn fuq dan ingliz li qed jisemma ma floriana ghax bhal kaz ta albanizi jista jigrilkom. ghax dan ingliz instab hati fuq frodi ta nofs miljun sterlina u FA ingliza isospenditu lilu stess!!

  MFA ghanda toqod aware ta x,nies jigu jinvestu u tara x,hobs jieklu kif ghamlet fuq albanizi!

  [Reply]

  Eugenio Demanuele Reply:

  L MFA Ahjar tohrog l ismijiet halli naraw l idoli xisir minnom milli tinvestiga investiment kbir fil football malti ghax mbad zgur toqtol l interess. U pls meta tikteb uza ismek propja mhux tikteb taht isem furjaniz pur biex tipruva tkisser ghax dak l unika tama ghalikom issa li l holma taghkom li nitkisru ghed ittir mar rih naqa naqa

  [Reply]

  carmelceltic Reply:

  Genio l MFA ahjar tiehu hsieb xi jsir fil kampjonat Malti, hemm imissa toqghod attenta, mhux lil min gej jinvesti fil football Malti. Jigu kemm iridu u mbad jekk ikun hemm xi haga hazina tinvestiga wara. Il loghoba ta Malta ma nafx kemm il sena ghilha, ghagla ta xejn, issa din l ghagla kollha….dawn kollha qlajjiet biex tghamlu l hsara lil Floriana ghax fi zmieni meta kontu taraw l ahdar u l abjad gol ground kontu tpixxu tahtkom. Viva Floriana for EVER!!!

  [Reply]

  greenforever Reply:

  Jekk bniedem jizbalja ghandu ihallas talli jkun aghmel . Min informazjoni li ghandi dan diga hallas ta ghemilhu u issa bniedem liberu u tkompliex titfaw tajn fuq haddiehor ahjar taraw it travu li ghandkom f ghanejkhom.

  [Reply]

  Hassle GAHHU Reply:

  L kaz ta l albanizi m hemm xejn habib, dahalx flieles f mohhok u f mohh in nies. Players ta veru kien ha jkolla l floriana, issa naraw min kellu ragun fl ahhar tal kampjonat

  [Reply]

  goaler Reply:

  x tinsisti Hassle ghall-albanizi qisek ghandek x titlef madoffi….tkomplix titbaqbaq ghax kollu ghalxejn

  [Reply]

  Hassle GAHHU Reply:

  Mal hin tkun trid tigdem il minkeb u ma tistax habib. Jien bniedem relax habib ma tantx nitbaqbab, f dak il kaz naraw min ha jitbaqbab l aktar sa l ahhar ta li stagun. Forsi tindunaw bli  zball li ma aziltux lilna la nies werwrukom

  sincier Reply:

  qed tahraw tahtkom :)

  [Reply]

 5. gahan says:

  le ta mhux se nkantawa  GRAZZI JOHAN SAID ……………………imma serrah rassek li  siggijiet  se narawhom jollew…….tik tok tik tok…..

  [Reply]

 6. Fire engine says:

  Veru li l-q_h_a milli jkollha t-tiek. Schriha ma min izomm???? Mal-Hibs?????? Ma’ Marsaxlokk????? Mal-Belt?????.

  [Reply]

  city Reply:

  dan Justin ma min

  BKR????? MOFFA????? MOSTA?????

  [Reply]

  belti Reply:

  sciriha huwa cittadin belti .ahna madniex alfejn ninkwetaw qed taraw kbir alxejn ghax xorta se nibqaw nirbhulkom ta u tibqaw tahtna

  [Reply]

 7. AHDAR SAL MEWT says:

  ma tidux tnizluwa li se narmaw !! issa di sena hu pjacir arana nerbhulkhom ahna . haqna ux?

  [Reply]

  city Reply:

  Tarmaw ????? lollllllllllllllllllllllll…..irmixk baqa fis suq

  [Reply]

 8. carmelceltic says:

  L ahwa Florianizi mhux ahjar ninaqdu bejnitna, ghax l ghedewwa tghana qghed jipruvaw ikisruna.Jien fl opinjoni tieghi ninaqad ma min irrid il gid lil Floriana. Darba kien hawn politikant li qal li lest jinaqad max xjaten ghal gid ta Malta u jin fl opinjoni tieghi ghal Floriana nghamlu l istess…. Jien kelma ser nghidilkom ,Hawn xi hadd mill clubs li min jgholli ghidu ma ghandux xi jxom, fwieha jew intiena!!! Nifthu ghajnejna l ahwa. Viva l Floriana!!

  [Reply]

 9. SUPER CITY says:

  dejjem jghixu fil holm dawn limsieken .

  [Reply]

  TheFalcon99 Reply:

  The new manager is Mark Wright? Steven Vaughn is the Business man involved according to a good source

  [Reply]

 10. Eugenio Demanuele says:

  Smajtua tfaqqa MANDRA!!?? Gejjien ghalikom ergajna ;)

  [Reply]

  city Reply:

  Qed tghamlu akkwisti kbar

  [Reply]

 11. GREENS says:

  BBBBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  MA MMUTU QATT MANDRA !!!

  [Reply]

  city Reply:

  ilu jigri dan Justin minn kumitat ghal iehor qisu road runner lollllllllllllll

  [Reply]

 12. PUBLIUS says:

  Ejja tal-Irish inqumu min hemm u ifthu ghajnejkom. Imnalla l-mfa waqfet il-link albaniza! Kif jista l-klabb taghna jithallat ma nies b’dak il-passat bhal pelinku??? Ma nistghux nippanikjaw ghax haddiehor sab bir bla qih ghax se nispiccaw nikkrollaw! Qabel ma nnehhu l-firdiet ta bejnietna u l-hafna kllikkek mahniex se nihdu r-ruh u qed inpaxxu lil-kullhadd specjalment lil dawk il-bahrin! Ahjar narmaw tim bit-tfal u nimxu bilmoghod milli naraw kbir u nhammgu l-isem tal-floriana!

  [Reply]

  carmelceltic Reply:

  Jiena naqbel perfettament mijak li qedijn npaxxu lil kullhadd,u naqbel mijak wkoll li ghanna ninaqdu !! Jiena f lopinjoni tieghi lest nithallat ma kullhadd basta bis sewwa ! B linjoranza tieghi………. il kumitat li hemm ma kienx se jifli sewwa l afarijiet qabel jithol f xi negozjati ?? Ha najdlek habib ma tistax tarma bit tfal mil bidu,fit tiem jrid ikollok players b l esperjenza umbad iddahal tfal bil mod ! U int tahseb li MFA se tifthilna ghajnejna ?? Jiena alija ikunux Albanizi,Afrikani,Inglizi jew Amerikani laqwa li l club tal Floriana igijb lunuri !! Tal Belt ajruh tant lil Xriha meta kin ma Marsaxlokk u issa nithattu sewwa,gabilhom l unuri !! Ghara tfal tal Floriana ghax spiccat il pappa kwazi kolla dabru rashom ! Nixtiq li tifimni,qijad nkelmek min qalbi habib !

  [Reply]

  Hassle GAHHU Reply:

  Sewwa qed tajd ta, ahna gid riedna namlu pero l kumitat zbalja maghna ghax l MFA kelmitom ghax ovja bid dritt li tkelimom pero qatt ma qaltilom ma tistawx tahdmu mahhom, b hekk zbalja ghalija l kumitat.  Issa qed naqra artikli fuq dawn l inglizi u ma tantx hawn affarijiet sbieh, nispera l MFA ha taprowcjom lil inglizi qabel jalqu mal floriana u fl istes hin nrid nara l kumitat jekk hux mwerwer kif rajtom jien b ghajneja. Zmien ma baqax ghal league.  X tahseb il kumitat ha jiehu CANS ma l inglizi ? ghax f dak il kaz L MFA u l FLORIANA jkunu mxew kontra l kelma tahom stess.  Biex tkun taf habib ahna ilna min nofs MEJJU nistenew u qabilna qallu hemm GIORGANI U TALJANI u xorta stenejna. Fil hajja nahseb ma tridx tkun ragel.  L Coach u l players kelli nifaccom jien wara li waqaf kollox, meta l kumitat qalluwli li ghalaqna makom. Zewg players milli gew waqafnijlom kuntrat ta 40000 Euro biex gew. Nies l hazin semaw habib

  [Reply]

 13. Hassle GAHHU says:

  L Problema ghax kumitat mkisser u hadd mu lest jerfa responsabilta. Ma nafx ghaliex qed jajdu ALBANIZI, ghax hemm anki mis serbia u jaf jigi player mil latvia u aparti spopnsorjaw player MALTI. L bicca hi ma jridux jhaluwom jirangaw ghax jafu li ha jkun hemm team bis sahha u diga qed jiddejqu ahseb wara gol ground. Jekk il kumitat juri fiducja lejn dawn in nies fl ahhar jigu premjati. Min habba dan id dewmin anki l maltin weqfin u mgerfxin ghax ghadom ma bdewx jitrenjaw. J alla membri jtuwom ic cans lil dawn in nies ghax il bqija jilabuwa biex jinzlu 1st division. TPAXUX NIES 

  [Reply]

  ... Reply:

  plejers u kowcis jistaw jigu xorta imma l-importanti inkunu certi li kollox huwa korrett…

  [Reply]

  hassle Reply:

  serah rasek li ahna konna ha morru ghat tazzi. l baranin ma kienu albanizi biss

  [Reply]

 14. sincier says:

  jien miniex furjaniz jew belti
  , imma jien ghalijja il furjana ghamlu sew li waqfu kull trattativ ma ( LALBANIZI , ROBERT u PELINKU ) wara li l-MFA gibditilhom latenzjoni !!!!

  [Reply]

  Bugeja Reply:

  Jien ma nafx kien dan ghadu jithala jaghmel konesjoni mal futboll!!!!!!!! Tafu x qed jigri jew???? jew kulhadd mignun??? Jew mahmug??

  [Reply]

  hassle Reply:

  alluwra min qatel mar il habs u ghamel zmienu taqtaw min dinja ja purcinel

  [Reply]

  hassle Reply:

  iwa aqta kemm amlu sew issa ilabu 1st div u ara biex ha tilabu iblah. l ewwel missom taw ic cansmbad jitkelmu. mela lmfa alla jew. tahseb li kullhadd sincier ja fidil. zejt jitla f wicc l ilma. dawk rawna ha narmaw lil floriana u team l ohra hadu qata u amlulna hsara ma lmfa u tal kumitat bezaw kemm huma cwic

  [Reply]

  Bugeja Reply:

  TIDER LI KONT HA TGAWDI MIS SITWAZJONI!! HASSIE,,,,IMMA JEKK INT IMBARAZ GHAJDOLHOM ISIBULEK TEAM GHALBANIZ LIL SHABEK U OQOD PAPIJA MAGHHOM….KOMPLI IRVILA WAQT LI TAQRA IL MSG!!!

  [Reply]

  Hassle GAHHU Reply:

  x nirvila u npapi  xieraq int wiehed min dawk in nies li qatt ma ersaqt ground u tajd dak li tisma. Zmien isajru l bajtar. X albaniz ? li kieku gew kolla albanizi nifima ftit, ( FORSI ) pero sponsorjaw goaler malti u player kbir min serbia plus li kien gej wiehed min latvia. Dawn gid kienu ha jamlu. Issa naraw il kampjonat kif ha jisvolgi hux

  Bugeja Reply:

  Jien il grawnd nersaq dejjem…mhux bhalek u xi erba ohra jersqu l ground ghal skopijiet ohra…..Probali issa ma tersaqx iktar l hemm int!!! Ibzax tista tmur tara lil Zwiemel!!!

  Hassle GAHHU Reply:

  Searah rasek li jien dejjem hemm nkun. Qed nhoss li qed nitkellem ma vojt nahseb. Tista tajdli xi skopijiet huma ?

  Hassle GAHHU Reply:

  Issa halsu int id dejn li ghandom. Amlet sew ghaliex ? Int x taf fuqi u fuq l iehor ?

  [Reply]

 15. Xlulkajr says:

  Pelinku? Insejtuh il-kaz tz` Marsaxlokk meta kien imdahhal Pelinku fih? U kif se jsostnu il-players barranin l-Albanizi? Qed inxomm xamma kbira ta` loghob imbabas is-season li gej. Il-Barranin ma jtuk xejn ta xejn, 

  [Reply]

  Hassle GAHHU Reply:

  Ara iblah int, taf fuq ix wehel pelinku ? Jew lanqas taf xlaqtek. Saviour darmanin qatt ma semma lil pelinku la li tah il flus li qatt ma ntaqqa mijaw

  [Reply]

 16. ... says:

  Kemm ahna importanti l-furjana fuqna biss igibu kwazi. avolja hawn minn jipprova jgibna dejjem fid-dell u fin-negativ. iz-zmien jati risposta lil kull minn jobodna.

  [Reply]

  city Reply:

  Ha nisimawa tghid din is sena l-ground???

  GRAZZI JOHANN SAID GRAZZI JOHANN SAID

  [Reply]

  ... Reply:

  u le ma najdx laqqas dis-sena ma smajniex wisq. forsi nisimaw grazzi jesmond zerafa ezempju. uzajtuh u armejtuh miskien ragel bhal dak u gentlom :)

  [Reply]

  city Reply:

  Issa forsi tkantawilu intom ux

 17. Gahan says:

  He he tik tik tik……BOOM….Relegation :)

  [Reply]

 18. GREENS says:

  HADD MA JRID JIGI MAGHNA !???? LOOOOL DAQT GEJJA IL BOMBA MANDRAAAAAA !!!!!!!!! BUM BUM BU BUM !!! LOL

  [Reply]

 19. city says:

  Meta ha takkwistaw player lolololol???? Naf .li kellimtu 3 players u ghedtulom ghandna progett imma ir risposta kienet LE ghax HADD ma jrid jigi maghkom

  [Reply]

 20. Massimo says:

  Come On Greensssssssssssss

  [Reply]

Leave a comment