Update 3: Owen Bugeja deal is off, Caruana for Qormi, Fenech back with Mizzi, Yaya released

Friday, August 31, 2012, 19:00

by Sandro Micallef

Update 9pm

Flagship player Cassar is released by Floriana

Floriana kept on giving releases to players as they repeated what they did with Christian Caruana also with Christian Cassar. Cassar know as il-Yaya accepted to be released in an agreement with the Club as long as he forfeits the dues that have accumulated with the player. Now Cassar can register with any team even after the closing of the transfer window because he is a free release player and also because he did not feature with Floriana as yet this season. This site is informed that he is not fully fit as yet but has commenced light training. He might be a good investment for Balzan FC, Rabat Ajax or Melita FC.

Edmond Agius till December with Valletta

Agius was also one of the players that could have moved in the last hours of the Summer 2012 transfer market that closed on Friday 7pm, but he was kept on the Valletta books. From twelve games so far Mark Miller that Valletta played he never opted for Agius in his starting eleven decision. The player was on the wish list by Mosta FC, Birkirkara and his hometown Club Rabat Ajax.

Ryan Darmanin to stay with Wright

Darmain was not released by Floriana nor was he swapped as originally planned. He will stay under the guidance of Mark Wright for at least the next four months.

Owen Bugeja deal is off

The deal which was being masterminded between Qormi and Floriana which would have involved the exchange of three players from each Club felt apart and will not materialize this site has learnt.

Update 5pm

Ryan Darmanin

In the meantime Ryan Darmanin who was originally in the planned 3 vs 3 exchange deal, can move to Balzan this site is informed. He already agreed terms with George Borg and Ivan Zammit the teams President and coach respectively. Darmanin is owed over than €10,000 from Floriana for arrears but Wright is saying that the players who scored the 1-1 goal against Hamrun is still in his plans. Floriana offered to pay just 30% of his arrears and asked the player to offset the rest in wrting as a mutual consent a proposal which was given the back by the striker.

Last registrations

The last registrations that were entered today at the MFA were those of Triston Caruana and of David Fenech respectively. Caruana is set to go on loan for another season with Qormi whilst David Fenech who started the season with Sliema rejoined his former coach Clive Mizi now at Tarxien.

Floriana midfielder Christian Cassar known as il-yaya was given the release by Attard after just one yeear he signed for good eith the Greens.

—————–

A deal might be struck soon between Qormi FC and Floriana FC with three players swapping Clubs in a joint effort headed by high officials of the two Clubs.

Matthew Bartolo set to join Floriana

As reported in another story by this site Floriana want to offload players that are owed money in arrears for services with the Vilhena Club. Floriana are offloading these players by giving releases to individuals.

The deal involves the move of Ryan Darmanin, Owen Bugeja and Christian Cassar from Floriana to Qormi and Matthew Bartolo, Bello Abubaker Osagie and an Argentinian player who is already registered under the books of Qormi to join the Greens. The deal must be closed off before 7pm tomorrow since it is the last day of the Summer transfer market.

At a point in time Floriana’s Duncan Pisani was also mentioned in the deal. It is an open secret that Qormi coach Stephen Azzopardi wants Duncan Pisani since he is a utility player and has played in the past with Qormi in a loan deal two seasons ago.

On Qormi’s top wish list is Owen Bugeja who can be the only player dealt if the 3 on 3 deal falls apart. Negotiations will resume on Friday morning.

This site can reveal that leading the negotiations fro Floriana is Mark Wright himself who has cancelled Thursday’s session via an sms to the players.

The final meeting between Redino Apap, Wright and Justin Attard will be held at 11am on Friday

25 Comments

 1. same person.on maltafootball. says:

  Commedi club now they are facing fifa who sent them a letter last week. They will pay alot of damages to their former keeper from Ghana. Voigh out money floriana.

 2. gii says:

  purcinel najdlek min,,,,,,,,,,,,,nkun naf min int tibzax,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,u biex weggajtni fil laham il haj?? parla jekk trid u nwiegbek ok balalu

 3. Flo says:

  Ara vera patpitu int Gii…hlief tpeclaq ma tafx! Int hsara lil furjana trid toqod tilabha li thobb lil furjana ja purcinell

 4. gii says:

  mux ha noqod nparla makom,,,,,,,jien meta kien hemm johan jaf xamilt hu  bizzejjed…..il commision forsi kont ntija lommok

  ... Reply:

  qrastek fil-laham il-haj ux? il-verita weggatek…!!!

 5. gii says:

  updgreens……….jien nparla ax nkun naf xemm u xkien hemm ………u jien ma nilaq lil hadd u lil justin naf xinu opportunist……..jien meta kelli argumenti ma johan dejjem sibtu u atlu fwiccu ok balalu kollok,u jekk tridni najd lilel  najdlek ukoll, mintix xi wiehed kont tkanta ..GRAZZI JOHAN  SAID OKLLO// ara vera laqa intkom

 6. FLORIANA l-ewwel u qabel kollox says:

  KURAGG JUSTIN nafu li l-pass li ghamiltu ghal-gid tal-klabb u minn qalbi nawgura lill-Boqli u lill-Yayya futur mill-isbah……Nemmen li iwa bil-passi li hadtu hija l-bidu tat-telgha imma bilfors minn hemm ridna nibdew tghatux kaz dal-qatta tilqit u mbarazz belti li qed jitbellah aw, u nafu wkoll li l-coach hassar it-training biex mar jaghmel id-deal ma’ qormi fl-ahhar hinijiet, FORZA GREENS U FIV!

  UNURI Reply:

  Tilqit u imbarazz ghandkom intom fi team taghkom. Hemm tridu toqodu tahtna nahraw fuqkom. Ilkom 20 sena tghidu ha tibdew u dejjem nezlin it triq tan niezla. Ahna nitbellhu bit tazzi u intom tbellhu wahedkom, komplu iggildu bejnitkom u ahna nerfaw it tazzi. Sahha 20 sena b ilsinkom barra tipprovaw tirbhu league.

  Floriana Reply:

  20 sena b ilsinkhom barra u ghadkhom ma ilhaqtunix……. u mur ja imdejaq mil-belt u sabat rasek ma sur ha tigi f tieghek..

 7. gii says:

  jien bhala furjaniz,,,,,,najd li hija kummidja  u tal genn li natu release lil yayya u boqli ax dan il bravu justin hekk derlu……………jien lil johan issa qet nara li hu kien dahal bruhu u gismu al furjana, vera kien ikollna xi najdu imma dejjem ftemna,,,,,,,,,,,dan justin la ma kienx kapaci li jzomm team imissu ma ndahalx ax gab linglizi u biex jidher helu u jkun president ta club ax ilu bdin ix xewqa.,,,,,,,ha najdlek justin int qijad president ax mem hadd u hadd ma rieda dil kariga biex tkun taf tahsibx li ilhaqt xi haga ok,…….ara tbiehx il kazin ukoll ha taqta dejn tal club…………int al glorja tijak gejt mal furjana ok ……………….u tibzax  niltaqa mijak u najdlek min jien,……….u lili tafni,,,,,,,,ha tibqa mfakkar al aktar president tal furjana bla sens

  updgreens Reply:

  @gii
  …..int trid tghid fuq kulhadd…ma dhaltx int president….ma xbajtx tghid kontra Said u ISSA qed tilaqu……ghax ma nghidux li ghandna club fallut u qed niggranfaw ma kull tibna….inutli qed nghamlu dan lisforzi kolla ghax fi zmien 5 snin nilabu fil 1st jew 2nd

  ... Reply:

  idhol int gii president. u jekk int ragel fuq dal-paroli ajdilna minn int. jekk int lejali daqs il-kummenti tijak nahseb xi wiehed minn dawk li tara minn fej ha “takkwista xi commission” int!!! l-ewwel kontra said issa kontra justin attard mela allura idhol int

  Saviour Reply:

  Gli,

  Id dejn li hemm Johann ghamlu. Give Justin a chance I belive in Justin and company. Hope that I am right.

  Floriana Reply:

  Ejja greens, ejja halli inkunu naqra relistici. players bhal boqli u yayya xi hadd ghamilhom kuntrat imma il -kuntat trid tonorah, inutli najdlhekk ha intik hafna u ma intik xejn jew ftit, u id-dejn fuq dak il-pleyer jibqa jakumula. il-furjana mux il-boqli u yayya hemm biss hemm 13 il-player promissing(tajbin) li huma mil-floriana nursury li qed jighabu mal-kbar. Ifhemm @gii kieku telqu u ma gab lil hadt nifhmekk. Lil boqli min kien ha ijth dawk il flus blura. Kullhadt jaf jaghmel il-kuntrati trid tonorhom u ifimni. ghanki trever tempilmen mar ma l imsida u ghamlu kuntrat hux hekk !!!!!!!!!!!!! think about it. tinsix li l investituri qed ihalas lil pleyers barranin kollha , Mark, players maltin kollha etc….. dan ghadu dihel 15 days ago. Ha jega jiftah il market window f jannar ha tara izjed, dan kollu biex insahu it tiem. dejjem forza greens

 8. UNURI says:

  HAHAHAHAHAHA IL KUMMIEDJA TKOMPLI WARA PAWZA QASIRA, PROSIT GREENS DALWAQT TWAQQFU ID DOMINANZA BELTIJA KIF GHIDTU XAHAR ILU., OHOLMU . TEAM TA TLAQQIT U BLA PENNY. AHJAR TAQBDU ITAJJRU IL HAMIEM FORSI ISSIRU CHAMPIONS XI DARBA. SAHHA GREENS ORMAI ILKOM MEJTIN U MAL MEJTIN SE TIBQAW MILLI JIDHER. SWIETKOM IT TROPHY !!!!!!!!!! HAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!! MA HALLASTU IL HADD , IMBROLJUNI . ISSA FLOK FLUS TAJTUOM IR RELEASE , PROSIT TASSEW , TEAM TAL BARTERING. HAHAHAHAHAHAHAHA CAW IMXENQIN GHAL LEAGUE.

  Floriana Reply:

  Inthom nahseb b xejn gewkhom il-leagues li hadtu ,hux hekk!!!!!!!!!!! U ahna pleyers min-nursery ghanda u jilghabu mal-kbar hemm xi ghaxra ohra mux bhalkom ituhom bi sieq it tfal takhom stess.

  UNURI Reply:

  BYE BYE FLORIANA , BYE BYE , DAZGUR LI MA GEWNIX B XEJN, IL CLUB IHALLASOM KUL XAHAR TA LIL PLAYERS MUX BHALKOM MA HALLASTU XEJN !!!!! 

  Floriana Reply:

  + kemm xahamtu players :) ta timijiet ohra….. u zgur li terbhu…. u idawru il-loghoba favurikhom… B ha trophy kemm pruvajtu ixahmu biex tihduha it trophy…mela insejt :)

  Gahan Reply:

  Ikolli naqbel mieghek habib…Furjana ghall gol hajt…mill hazin ghall aghr!!!

  Saviour Reply:

  Time will TELL Sur Belti.

 9. PUBLIUS says:

  Nahseb deal tajba ghal greens! Prosit Justin!

  abjad Reply:

  Mela doqta biex qed tghid li tajba lolllllllllllllll

 10. Blogger says:

  I assumed that the plan was for the investors to settle the debts by forking the money themselves not by releasing the players.

  The funniest thing about this was the cancellation of the training session. If a Maltese coach would have done this – I can’t imagine the comments but it’s ok if it is Mark Wright I assume! Don’t Floriana have an assistant coach to handle training sessions in the coach’s absence?  

  abjad Reply:

  Bqajna ghaddejjien bic cirklu,………………jithassar it training lollllllllllllllll

 11. abjad says:

  Mela hemm skoss dejn jew??????????????????