Update: No deal for Obi, Every player will stay with the Champions, Roderick Agius again joins backroom staff at Sliema W and other transfers

Wednesday, August 29, 2012, 16:44

by Joshua Cacciattolo

Valletta president Victor Sciriha confirmed with sportinmalta.com that neither player will leave the Champions and Obinna Obiefule possible deal is off and he will not join the Capital club. more details later on.

Roderick Agius again joins backroom staff at Sliema Wanderers

Roderick Agius will be again the new goalkeepers’ coach for Sliema Wanderers after he agreed terms with the Club.

Mr Agius will be working closely with Head Coach Alfonso Greco and the rest of the technical staff, in training the Club’s goalkeepers and keeping them in shape. Robert Agius initially resign with Clive Mizzi early this month but after talks with Sliema clan he resign with the Wanderers

The 41 year old was a member of Sliema Wanderers championship winning squad in 1996 and aldo played for Dingli Swallows in his teens, Tarxien Rainbows, Xaghjra Tornandoes, Rabat Ajax, St Patrick’s and Xaxxar Lions during his playing career.

The older brother of Edmond Agius, started goalkeepers coaching with Mqabba Youth nursery five years ago and he was also with Birkirkara FC.

Roderick Agius is also a former First Division footballer of the Year, He won the prestigious award back in 1994

Danilo Doncic no longer Tarxien Rainbows coach

Serbian boss Danilo Doncic has stunned the Maltese football by leaving Tarxien Rainbows after only two games.

The decision comes after the club held a crisis meeting to discuss the indifferent start to the new season.

Doncic, 43, joined Tarxien last July and now former Sliema Wanderers coach Clive Mizzi will take over from Danilo.

Tarxien new coach Clive Mizzi is expected to meet his new players tonight and will be in action next Sunday against Hamrun Spartans.

Roderick Bajada joins Tarxien Rainbows

Sliema Wanderers midfielder Rodrick Bajada has officially started training with Tarxien Rainbows, after making the 38,000 euros move from Sliema despite interest from his former club Hamrun Spartans, who also have bid an estimated sum of around 32.000 euros for the services of the 29 year old.

Bajada had been in dispute with Sliema over past payments which the player had received in cheques but refused to cash. Bajada appeared infront of the Players, Players agents, Coaches complaints Board accompanied by his father who acted as a spokesperson on his behalf when questioned by the Board’s Chairman Carmelo Bartolo. This hearing was held some weeks ago.

Last season’s championship winner with Valletta, has trained with the club for the first time and believes he’ll slot in nicely to Clive Mizzi‘s new system.

Roderick Bajada could line up for Tarxien as early as their third match of the season on Sunday evening against Hamrun Spartans.

Adrian Borg finally a Spartan

Hamrun Spartans have signed Adrian Borg on a season-long loan from Mosta.

The Mosta full-back will spend the entire 2012/13 campaign at the Victor Tedesco Stadium where he will work under Reds coach Stefan Sultana.

The 23 year old was surplus of requirement after the arrivals of 5 new defenders by Mosta during the close season. He’s the second defender to leave the Blues after Kane Farrugia joined Floriana earlier this month.

 Trevor Templeman joins Msida St Joseph

Second division side Msida St Joseph signed Trevor Templeman on loan from Marsaxlokk with a view for a permanent stay.

The 31 year old was presented with the Msida St Joseph shirt this evening at club‘s club house.

Sportinmalta contacted the former Marsaxlokk captain as he was delighted to be able to play again after some uncertain times ‘‘I would like to thank the Msida committee and a prominent person in Maltese football to make this deal possible, and I’m looking forward to start a new chapter in my career. I will do my utmost to win the promotion with Msida’’

18 Comments

 1. ForzaCity says:

  Halluhom jinharqu kontra l-Valletta. U ghad fadlilhom ta ghax din is-sena ghalina wkoll. Gibulhom il-fire engine ghax hawn il-hruq!

  [Reply]

 2. clint zammit says:

  Huwa ovvju li dan il kodard qed jiprova jghati l impressjoni li huwa jien , il belt ma naf lil hadd dilettant tal football u li jihu sehem f dawn it tip ta diskussjonijiet li jismu Clint corm , ninsab dizapputtant kif joshua jittolera dan il hmieg fdin il page meta jaf xinhi l intenzjoni tal kodard li jibza juri il vera ismu , ara jiena meta nghid xi haga ma noqghodx ninheba ghal grazzja ta Alla

  [Reply]

  BRIGANT MALTI Reply:

  La m’intix inti, m’intix inti ghax kieku mhux ha titkellem u tghid b’ismek “CLINT ZAMMIT”, jiena ma nafekx pero deher bic-car li min kien ried juri li kont inti.. keep up your footballing talent. 

  [Reply]

  clint zammit Reply:

  Infatti hafna indunaw li qed jipprova jghati x jifhem li kont jien ghax ircevejt hafna sms’s u pm’s fuq facebook biex jinfurmawni

  [Reply]

  BRIGANT MALTI Reply:

  La mhux inti tinkwetax..niddubita jekk dan jghirx ghalik.. imma nsomma.

 3. Massimo cassar says:

    Basta Dunstan qadt titmashan biex mhux Clint siehbek imma mill Mandra xorta :)

  [Reply]

  dunstan Reply:

  serrah mohhok massimo li ahna nafu sewwa kemm tilghabu loghob inthom imuffatti!!

  iva qed nemmnuh li huwa hadd iehor mil-belt!

  [Reply]

  Eugenio Demanuele Reply:

  Mhux Markus jew Dino hux dawn? lool wara li keccewom l kumitat ma nihu xejn bi kbir… motto l gdid… BELTIN BARRA MIL BELT…. l isbah l kap tal ultras jifrah ghax michael degiorgio head coach tan nursery… dazgur jifrah u jaqbel ma kull decizjoni la ghanki flights u accomodation is serbia halsulu!! Kieku floku l istess naghmel,, imma mhux fair ma dawk li qactu mbad , tant hadmu ghal club!!

  [Reply]

 4. kevin camilleri says:

  kemm hawn min hu imdejjaq u bezzieh …jinhbew wara il fake profiels biex jajdu xi haga NIES BEZZGHIEA …GRAZZI KUMITAT TALLI ZOMMUNA KUNTENTI!!!

  [Reply]

 5. Massimo cassar says:

  Kmieni Mr Saliba indunajt li kien Mans.

  [Reply]

 6. GREENS says:

  Ijja kollha maqghudin intom qedin !!! LOOOOOOOL

  [Reply]

 7. dunstan says:

  xi hadd qed jiprova jaghti IMPRESSJONI li dan clint corm! huwa clint zammit ic-corma! imma mhux huwa dak imma xi hadd jghir ghalih u ghal beltin biex minghalih iressaq il-porvli lejn in-nar!!

  AHNA BELTIN WARA KULL DECIZJONI li jihu kumitat!!

  [Reply]

  Clint Corm Reply:

  Ghandek zball dastin, Jien fl ebda hin ma ktieb clint zammit!! u IVA jien f kaz bhal dan mhux favur l kumitat.. miniex xi pupu ta loghob li kull decizjoni tal kumitat naqbel mahha ghax nispiccaw bhal ma konna najru l moffa, club b dittatur imexxijhom. Jekk ma naqblux ma certu decizjonijit rridu nsemmu lehinna kif ghamilna fta Luke Dimech

  [Reply]

  Clint Corm Reply:

  Taqax ghan nejk Clint Corm, int minghalik ha timpersonifika bniedem genwin li jhobb il club  Belti. L oppost ta li jghamel Clint qed tghamel biex tara kemm taqa ghac cajt !!!!

  [Reply]

  dunstan Reply:

  tajd mhux qed nemmen li inti mhux dik hija intenzjoni tijak! (kumbinazzjoni jismek clint u corm!!) mela qed tahseb li jiena ta wara muntanji jew!!

  jekk ma jogbokx kif imexxi b,mod DEMOKRATIKU kumitat taghna sib klabb iehor FACLI!! klabb taghna ghandu backing totali ta MEMBRI TA KLABB! issa jekk ma jogbokx ejja f,gunju u tkellem hemm ha naraw fejn hija GENWINITA tijak!!!!!!

  [Reply]

 8. P Saliba says:

  Issa qed nifhem ahjar ghalfejn kien passigata il hadd li ghadda!!! dik ghidli lili corm!

  [Reply]

  dunstan Reply:

  tant kemm qed twaqqa argument tijak u lilek inifsek ghan-nejk P SALIBA! ghax nhar hadd m.mifsud jilghab kien qijad u mhux qabel lobgha injured!!!

  IMMA AQWA LI TITFA TAJD U AKKUZI FUQ KLABB TAGHNA ADDOCC!!

  [Reply]

  clinton Reply:

  aw erbgha minkhom taqtalkhom il paroli vojt kontra il belt ma jibqalkhomx xi tajdu

  [Reply]

Leave a comment