Turkija Malta taht il- 21 sena

Thursday, September 5, 2013, 10:03

Iktar tard illejla it-team Nazzjonali Malti ta` taht il-21 sena ser ikun impenjat kontra t-Turkija f`partita ta` kwalifikazzjoni minn grupp G. Dawn iz-zewg timijiet ghadhom qed ifittxu l-ewwel punti taghhom meta fl-ewwel konfront huma sfaw meghluba mill-Polonja rispettivament. Dan il-konfront jintlaghb gewwa Istanbul. Turkija minghajr dubbju jibdew bhala favoriti netti, ghalkemm l-iskwadra Maltija mistennija li toffri oppozizzjoni qawwija.

L-iskwadra Maltija ta`18-il player hija s-segwenti.

Goalkeepers

Jurgen Borg

Yens Cini

Difensuri

Sacha Borg, Ryan Camenzuli,John Luis Cutajar,Christian Grech, Zach Muscat, Jurgen Pisani u Matthew Tabone.

Midfilders

Johann Bezzina, Clyde Borg, Brooke Farrugia, Bjorn Kristensen u Ryan Scicluna.

Attakanti

Darren Falzon, Jean Paul Farrugia, Lydon Micallef u Stepehen Pisani.

Ir-referee tal-partita ser ikun mill- federazzjoni tal-Belarus. Wara dan il-konfront Malta immisshom jilghabu kontra l- Grecja nhar t-Tlieta li gej.

 

 

Leave a comment