- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Triathlon:Challenging start for reigning champion Keith Galea

Posted By Sportinmalta On June 25, 2016 @ 1:10 pm In Featured,Other,Triathlon | No Comments

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Hannah Pace dominates female segment.

The Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series made a welcome return to the Salina – Bahar ic-Caghaq Coast Road this week, kicking of the Birkirkara club’s Summer of Sport. Over seventy athletes undertook the full distance consisting of a 750m swim, a 20km cycle and a 5km run, whilst fourteen athletes teamed up to form six relay teams.

From the start of the race it was going clear that the race was not going to be a walk in the park for Birkirkara St. Joseph triathlete and National Triathlon Champion Keith Galea. Newcomer to the scene fellow Birkirkara St. Joseph athlete Omar Said was the first out from the 750m swim, four seconds before Galea. Galea’s experience however paid off as could be seen from the fast transition times which enabled him to narrow the gap – it was however Said who maintained a two second lead after the 20km bike segment which saw Galea having to contend with a bike crash that caused mechanical problems to his bike. Galea’s determination saw him fight off Said in the final 5km run segment to cross the finish line ahead of Said with a thirty-four second lead in a total time of 1 hour 2 mins 3 seconds. In third place was Shaun Galea, fresh from his positive experience at the European Triathlon Union European Championship participation. Galea clocked a total finish time of 1 hour 4 minutes and 5 seconds to make the podium an all Saints one.

In the female category the race was dominated from the very start by Pembroke Athleta’s Hannah Pace, fresh from her double silver medal glory in the European Triathlon Union European Championships in Lisbon. Pace completed a very strong swim to exit fourth overall. Michelle Vella Wood, who took second place on the podium narrowed the gap on the cycle segment however Pace, who has recently shifted her attention to middle distance races, widened the gap in the 5k run segment. Third placed was Agones SFC’s Lara Buttigieg.

In the relay team segment it was the team made up of Luke Camilleri Cuschieri (Swim), Pierre Borg (Bike) and Sean Pullicino (Run) took first place in a total time of 58 minutes 32 seconds.

“Birkirkara St. Joseph Sports Club is grateful for the support of the local authorities – Transport Malta, Naxxar Local Council, the Malta Police Force as well as the Club’s sponsors – Festina Watches, Perskindol and Garmin without which these races would not be able to take place. We also thank the general public for supporting this initiative and cooperating to ensure the athletes’ safety throughout the event” commented Euchar Camilleri, Secretary General of Birkirkara St. Joseph Sports Club. “Apart from welcoming back familiar faces to the race, we were pleased to welcome a large number of new athletes to the triathlon fold – their enthusiasm and dedication spurs us on to continue developing this sport”.

The next race of the Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series will take place on the Bahar ic-Caghaq Coast Road on Sunday 10th July.

More information can be found on http://www.bkarastjoseph.com/

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

Bidu b’sfida iebsa għall Keith Galea, fl -ewwel tellieqa tal Birkirkara Saint Joseph Sprint Triathlon Series

Hannah Pace tiddomina is-sezzjoni femminili

Il- Birkirkara St. Joseph Sprint Triathlon Series għamel ir-ritorn mistenni gewwa Triq il-Kosta fis-Salina din il-ġimgħa, meta il-Klabb niehda l-ewwel tellieqa tal-istaġun sajfi tas-sena 2016. Aktar minn sebgħin atleta impenjaw ruħhom fit-tellieqa li ikkonsistiet f’għawma ta 750 metru, 20km bir-rota u ġirja ta 5km. Erbatax il-atleta inghaqdu biex jiffurmaw sitt timijiet relay.

Mill-bidu tat-tellieqa kienet ċara li l-atleta tat-tim Karkariz u ic-campion renjanti Keith Galea kien ser jikollu battalja mill-atleta tal-istess klabb Omar Said. Said, li huwa wicc gdid fix-xena tat-triathlon, spicca l-għawma ta 750 metru, b’erba sekondi vantagg fuq Galea. Madanakollu l-esperjenza Galea ghinet, kif deher mill-ħinijiet tat-tranżizzjoni veloċi ta Galea, li għenew sabiex jitnaqqas id-distakk. Said, xorta irnexxilu jzomm żewg sekondi fuq Galea fis-sezzjoni tar-rota. F’din it-taqsima Galea kellu jihabbat wiccu ma problem teknici fuq ir-rota wara waqa fuq ir-rotta. Id-determinazzjoni ta’Galea izda baqet sa l-ahhar meta gheleb lil Said fit-taqsima finali, dik tal-girja ta 5km. Galea spicca jghaddi lil Said b’distakk ta’ erba u tletin sekonda hekk sabiex jirbah l-ewwel tellieqa tas-serje f’hin ta siegħa 2 minuti u 3 sekondi. Fit-tielet post kien Shaun Galea, frisk mill-esperjenza pożittiva tiegħu fl-parteċipazzjoni tal- Kampjonati Ewropej tat-Triathlon. Galea spicca f’hin totali ta’siegħa 4 minuti u 5 sekondi biex għaqqad podju kollu mill-klabb Karkariz.

Fil-kategorija tan-nisa it-tellieqa kienet iddominata mill -bidu nett minn Hannah Pace (Pembroke Athleta), li ghada tirritorna mill-Kampjonati Ewropej tal-Triathlon gewwa Lisbona fejn hi rebhet zewg midalji tal-fidda fiz-zewgt itlielaq li hadet sehem fihom . Pace temmet jis-sessjoni tal-għawm fir-raba post globali. Michelle Vella Wood, li hadet it-tieni post fuq il-podju naqset id-distakk bejna u Pace fis-sezzjoni tar-rota, madankollu Pace, li reċentement bdiet tati l-attenzjoni tagħha lejn tlielaq ta distanza medja, żiedet id-distakk fil-girja. Fit-tielet post dahlet Lara Buttigieg (Agones SFC).

Fis-sezzjoni tat-tim relay kien it-tim magħmul minn Luke Camilleri Cuschieri ( Ghawm) , Pierre Borg ( Rota) u Sean Pullicino ( Girja ) li ħadu l-ewwel post fil ħin totali ta ‘ 58 minuti 32 sekonda .

” Birkirkara Saint Joseph Sports Club huwa grat għall-appoġġ tal-awtoritajiet lokali fosthom Transport Malta, tal-Kunsill Lokali Naxxar, il- Korp tal-Pulizija ta ‘Malta kif ukoll isponsors tal-klabb – Festina Watches, Perskindol u Garmin Malta, li mingħajrhom dawn it-tlielaq ma jkunux jistaw isseħħu. Aħna wkoll nirringrazzjaw lill- pubbliku ġenerali għall-appoġġ il-kooperazzjoni taghhom sabiex jiżguraw is-sigurtà tal-atleti matul l-avveniment ” ikkummenta Euchar Camilleri , Segretarju Generali tal-Birkirkara Saint Joseph Sports Club. ” Apparti milli nilqgħu lura uċuħ familjari, konna kuntenti li nilqgħu għadd kbir ta’ atleti ġodda fid-dinja tat-Triathlon. L -entużjażmu tagħhom u d-dedikazzjoni jkomplu jhegguna sabiex nkomplu niżviluppaw dan l-isport “.

It-tellieqa li jmiss tal- Birkirkara Saint Joseph Sprint Triathlon Series se sseħħ gewwa Triq il-Kosta, Baħar iċ – Ċagħaq ,a nhar il-Ħadd 10 Lulju . Aktar informazzjoni jinstab fuqhttp://www.bkarastjoseph.com/

————————————————————————————————————————————————————-

Gallery

Male Podium - Birkirkara St. Joseph Athletes grace the Males' Podium (L) to (R) - Omar Said (2nd Place), Keith Galea (1st Place), Shaun Galea (3rd Place)

————————————————————————————————————————————————————-

Female Podium - (L) to (R) - Michelle Vella Wood (2nd Place), Hannah Pace (1st Place), Lara Buttigieg (3rd Place)

————————————————————————————————————————————————————-

Relief for Keith Galea having finished a very challenging and hard fought race

————————————————————————————————————————————————————-

Hannah Pace flying into first place

————————————————————————————————————————————————————-


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/triathlonchallenging-start-for-reigning-champion-keith-galea/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.