Templeman heads for Msida St Joseph. Zongo to play for Mosta

Friday, August 24, 2012, 19:15

Second division side Msida St Joseph agreed in principle with Trevor Templeman to take him on loan from Marsaxlokk with a view for a permanent stay.

The 31 year old was watching the Saints today against Mellieha. He also played for Sliema Wanderers and Naxxar during his career.

Sportinmalta contacted the former Marsaxlokk captain as he was delighted to be able to play again after some uncertain times ‘‘I would like to thank the Msida committee and a prominent person in Maltese football to make this deal possible, and I’m looking forward to start a new chapter in my career. I will do my utmost to win the promotion with Msida’’

 

Ouseni Zongo signs with Mosta

Burkino Faso winger Ouseni Zongo has returned to Maltese Football and has agreed terms with Mosta, according to the player‘s agent Daddy Okeke.

The 28 year old signed a one year contract with an option for a further year. The former Msida midfielder will be eligible to play for the Blues this Sunday against his former side Valletta.

20 Comments

 1. ahdar says:

  Misidjan ? .. Uwejja ? Vera ? .. Kien jghid li Furjaniz issa sar Misidijan ? Alla jbierek kemm iddur minn fej tkun haw Malta daqs r rih.

  [Reply]

 2. Blogger says:

  Jistaw jgergru l-President fuq l-lealta tal-players fil-futbol! Whud minnhom spiccaw qisom players huma stess.

  Ezempli ovvji huma: 
  Floriana : Justin Attard (ex Birkirkara u Mosta)
  Valletta: Victor Sciriha (ex Marsaxlokk)
  Luxol : Steve Abela (ex Sliema u Marsaxlokk)
  Robert Micallef – Minn president ta Marsaxlokk spicca Team Manager ma Hibernians

  [Reply]

 3. GREENS says:

  Kontra l-Imsida ma ghandi xejn … anzi j’alla jiehdu l-promotion u jerghu jigu bhal qabel. Biss nixtieq nibghat nghid lil Johann Said (konxju li dan il-messagg ha jarah) li ghalija huwa purcinell li filli jghid li mhu ha jghin lil hadd hlief il-Floriana u f’daqqa w il-hin meta ra li ma jistax jibqa jzomm lil klabb Furjaniz taht saqajh minhabba l-investituri Inglizi ghamel u-turn u mar jghin klabb iehor ! Biss min hawn xorta nixtieq nawgura lil Msida futur sabih (biss oqghodu attenti x’tiffirmaw !).

  [Reply]

 4. Robert says:

  Templeman 2nd Division ???? Hu Halluna.. veru spicca l-futbol.

  [Reply]

  ta l-irish Reply:

  Ara vera trid tkun tan-nejk ta, titlaq min team glorjuz bhal taghna biex tmur ma dawn li ma jaf hadd bihom!

  [Reply]

 5. gii says:

  massimo ljun ahdar,,,,,,,,,, xandu xjaqsam nifem fkollox balalu………………..jien qet li furjaniz johan…fisser xi trid tajd bija li mal  furjana rikbuh??? iccara il kliem jekk trid

  [Reply]

 6. gizzzzz says:

  haha

  [Reply]

 7. Massimo l iljun ahdar says:

  Iva f kollox tifhem gii. issa anki fil gosti sirt professur. sewwa edtlu dawk flusu u jamel bihom li jrid. forsi ma l imsida ma jsibsx min jirkbu. ftehmna gii

  [Reply]

 8. gii says:

  msidjan pur…………… staqsih lil johan xihnu??? johan furjaniz,,,,,,,,andu [hbieb] msida iva imma furjaniz bhal razztu,………….jek dahal hemm se jkoolu ukoll [glieda] fi 2 ghax zebbug hemm gilian il mara ta xriha tejnom  allura hemm impika  wkoll………….jaghmel hu wara kollox dawk flusu u  hu jaf xjaghmel bijom…….imma jien najdlu li hemm differenza fi team  fi nies u fil pjacir bejn furjana u msida ta johan

  [Reply]

  Misidjan Reply:

  Id-differenza hi lil-Msida ghandu hafna nies kapacissimi jejnuh mentri li mal Furjana spiccaw jejnuh il Misidjani biex imexxi it team.

  Nistiednek issaqsih personali halli jajdlek hu stess min fejn hu is-Sur Said.

  [Reply]

  gizzzzz Reply:

  taf xnaf li misijana dejjem ejnuom li kumitat ara il furjana dejjem wahdu hadem

  [Reply]

  gizzzzz Reply:

  iz zmien itina parir sihbi u tkunu tafu il misidjani xahna

  [Reply]

 9. maroons says:

  Daw behsibhom jarmaw biex jelhquna!?!?! Anqas fmitt sena!!

  [Reply]

 10. Bugeja says:

  MONEY TALKS >>>>>>>>>>>>>>NA NA NA>>>>>MONEY TALKS>>>>>>DAK MHUX JOHAN SAID fi ritratt????

  [Reply]

  Misidjan Reply:

  Hekk hu! Gie ma rahal twelidu!

  [Reply]

 11. ahdar u isfar says:

  Il futbol malti ijad jinbidel hafna u jisbih players ta premier anki fi second et jilabu kulhadd jarma biex jirbah il promozjoni players bhall tempelman ,cicinu, lee james agius, sergio hili, willy caminzuli,gilbert martin, kolla players li jilabu ma kull team li em fil premier.

  [Reply]

 12. misidjan pur says:

  Johan Misidjan ta. Gie pajjizu flahhar!!!!!!

  [Reply]

 13. manna says:

  Tghid waqatilhom il manna mis sema tal Msida!?!?

  [Reply]

 14. abjad says:

  Hadulom JOHANN SAID

  [Reply]

 15. Premier??? says:

  Templeman sa ftit gimghat ilu ma qalx li ma riedx jilghab ma Marsaxlokk fil 1st division, ghax qal li hu tajjeb bizzejjed ghal premier??? Issa x’gara f’daqqa wahda biex mhux talli mhux se jilghab premier imma lanqas 1st???

  [Reply]

Leave a comment