Tithabbar il-mewt tal-korrispondent sportiv Twanny Bugeja

Thursday, September 18, 2014, 14:40

by Sandro Micallef 

L-Ezekuttiv tal-Ghaqda Gurnalisti Sports jinsab mahsud bit-telfa

tal-gurnalist u korrispondent veteran sportiv Twanny Bugeja li halla din
id-dinja matul il-lejl li ghadda fl-eta ta’ 60 sena.

Is-Sur Bugeja ghal snin twal kien isegwi u jirraporta t-Tigrijiet
taz-Zwiemel fost l-ohrajn fejn bil-vuci tieghu kien sar sinonimu ma’ dan
l-Isport.

Hu pprezenta diversi programmi tat-Tigrijiet taz-Zwiemel fuq
it-televizjoni u kien korrispondent regolari fuq il-media stampata fejn
kien maghruf ghal-pagna tieghu ta’ tbassir tat-tigrijiet. Hu kien il-vuci
tal-kummentarju live waqt it-tigrijiet fil-korsa tal-Marsa.

L-Ghaqda Gurnalisti Sports tilfet gurnalist sportiv veteran iehor, izda
zgur se jibqa’ imfakkar mhux biss fost il-gurnalisti izda wkoll ghal snin
twal fost id-dilettanti tal-Isport.

L-Ghaqda Gurnalisti Sports taghti l-kondoljanzi lill-familja Bugeja.

Leave a comment