Tintemm l-avventura ta’ Curmi ma’ Birkirkara

Thursday, September 29, 2011, 11:23

minn Cristian Muscat

Birkirkara lahqu ftehim mal-kowc Patrick Curmi biex jigi tterminat il-kuntratt tieghu – erba’ xhur biss wara l-appointment tieghu bhala kowc tal-Istripes.

Birkirkara rebhu l-punti massimi mill-ewwel zewg hargiet taghhom izda fl.ahhar tliet loghbiet huma kisbu biss punt fid-draw kontra l-Imqabba u tilfu kontra Hibernians u Sliema Wanderers s-Sibt li ghadda.

L-assistant kowc Peter Pullicino se jkun qed imexxi t-tim, sakemm jigi appuntat kowc gdid fil-jiem li gejjin.

Huwa mistenni li Birkirkara javvicinaw lil Paul Zammit biex huma ghal darb’ohra jassiguraw is-servizzi tieghu bhala kowc. Niftakru li Zammit mexxa lill-Istripes biex jirbu t-titlu fl-istagun 2009/10 izda l-kuntratt tieghu ma giex imgedded fi tmiem l-istagun li ghadda.

3 Comments

 1. Pawl vella says:

  Laghqi missierek jekk taf minn hu

  [Reply]

 2. ic-che says:

  u aqtahha kummidjant!!!!!!!!!!!!!!!! Laqi ta’ xiex?!?! Taf min ma geddidlux il-kuntratt qabel tiftah halqek!!!??! Il-kumitat precedenti u mhux li hemm issa. Ahna l-Karkarizi kollha wara Pawlu Zammit minn dejjem konna. Qiskom qed tibzaw minna hux ghax tafu x kapacitajiet ghandu! Oqghodu attenti ghax tergghu tispiccaw b’xejn mhux qed nghid ghalina ta imma hemm 2 / 3 tims ohra lesti ghalikom! 

  [Reply]

 3. Zewg Stilel says:

  Jekk jaccetta pawlu jkun vera laghqi.

  [Reply]

Leave a comment