Thomas Paris on the transfer market

Wednesday, July 10, 2013, 23:08
Thomas Paris

Thomas Paris

Thomas Paris is the latest Floriana player who is set to leave during this transfer window.

The former Birkirkara midfielder is set to move to an ambitious first division club next week.

Since former president Johan Said left his position, Floriana offloaded 6 maltese key players namely Manolito Micallef and Tyronne Farrugia to Mosta, Ivan Woods to Sliema Wanderers and Christian Cassar, Ryan Darmanin and Christian Caruana released to reduce wage bill and erase back-dated payments.

Last week promising winger Mark Spiteri left Floriana for Balzan FC.

3 Comments

 1. Toni Bajada says:

  ma nafx ghalfejn il-kugini Micallef kull meta ssemmu l-Floriana tridu ssemmu lil Johann Said. Forsi tibdew issemmu l Camilleri jew Caruana Curran kull meta ssemmu l-Belt?  Ahbar fuq tim iehor issemmu l-fatti w daqshekk- pero ahbar fuq Floriana tridu bilfors tifghulha dik in-naqra conspiracy theory- basta thammgu l-FFC. Jew forsi ttuna ftit biografija tal-barrani li se jinvesti fil-belt? nahseb tkun interessanti

  [Reply]

 2. ahdar_abjad says:

  L-ewwel haga stramba hi li t-transfer ma thallsitx kollha u t-transfer kien sar sentejn u nofs ilu. issa la dan l-akkwist sar minn said kif hawn miktub ghalfejn dahaq bis-supporters taghna u kien jghid li kullhadd imhallas bil-pagi tal-players b’kollox? ghax dan allura waqa ghac-cajt mhux ma bkara u paris biss imma waqqa ghac-cajt lil club tal-furjana li hallih ihabbat wiccu ma din il-problema u problemi ohrajn. kullhadd sar jaf x kien said illum il-gurnata umbad andu l-wicc jajjar in-nies grieden. qas jisthi!

  [Reply]

 3. supporter says:

  nahseb ghandek zball ta sportinmalta ! ghax skond kif kontu tghajdu intom taht l-ex president, kull player kien imhallas u mhux ghalhekk telqu il-players ghax hekk kien jipriedka fl-omeliji tieghu l-ex president li l-players kolla mhallsa u allura mhux ghalhekk li telqu. iccekja ftit sew please meta tkun qed titkellem mieghu. grazzi.

  [Reply]

Leave a comment