The new issue of the Sliema A.S.C. 2016 magazine

Saturday, August 12, 2017, 14:00

Sliema Aquatic Sports Club

Gheziez Sinjuri,

Nittama li rcevejtu kopja tal-publikazzjoni annwali ta’ Sliema ASC.

Napprezzaw hafna jekk din il-harga tkun imhabbra fuq il-medja taghkom.

Din hija l-21 edizzjoni tal-magazine, li huwa l-unika wiehed tat-tip tieghu hawn Malta. Din l-edizzjoni tkopri dak kollhu li gara fl-2016.

Il-magazine jinghata lill-membri kollha tal-klabb kif ukoll lil kull min ghandu ghal qalbu l-waterpolo Malti. Jekk m’ghandekx koppja, nitolbuk tikteb lis-segretarju tal-klabb fuq darren@sliema-asc.org.mt. Inkella irrikorri personalment is-Sliema Pitch u staqsi ghal manager.

 

Grazzi

Leave a comment