The Malta invincibles

Wednesday, March 23, 2011, 13:19

by Joshua Cacciattolo

The Valletta squad are now on course to end a historic season which will live long in the memory of many.

The Citizens historic run actually began amid the ruins of a failed championship bid last season. Valletta shook off the disappointment 1-0 defeat against Birkirkara which handed the title to Bkara in April 2010. No one had an idea about what would follow.

Valletta started the 2010/11 campaign as championship favourites but almost came unstuck in the second game of the season against Hiberians. Terence Scerri earned a vital late equaliser. It was the closest shave of the entire 22 game sequence.

For the most part of the season so far Valletta brushed aside all-comers this season. There were memorable wins against Birkirkara and Floriana and now they are just a few games away from their 20th championship title and the second one under president Victor Sciriha in four years. Ryan Fenech’s league debut against Sliema Wanderers in January was one of the best acquisitions for the Whites, while captain Gilbert Agius produced classic performances match day after the other when he was fit.

Victor Sciriha has built a team to win the championship. He invested in Jesmond Zerafa as the new coach after the departure of Tom Cannen. With Jonatham Caruana and Steve Borg at the back, Jamie Pace and Gilbert Agius in midfield and Denni Dos Santos partnering Terence Scerri up front, Valletta have too much ammunition and too much style for their rivals.

10 Comments

 1. Supporter Belti says:

  Bilfors ifahhru lill-Valletta. L-uniku tijm bla telfa u qed jigru bil-kampjonat, ixxamplati b’9 punti vantagg u skwadra formidabbli li ggib l-ghira tar-rivali bl-elementi ta’ qawwa li fiha. Il-kwalita` ggib ghira bazwija.
  Dan it-tijm se jinzel fl-istorja tal-futbol Malti bhala Valletta Super Champions 2010-2011.

  [Reply]

 2. Belti says:

  proset Joshua editorjal deteljat u grazzi ghal kumitat. Sorry xi trid tghid bija KEMM TIFLAH TILAQ tista tghidli x qal hazin mr Victor. bla dubju ahna konna l-aqwa fost kulhadd saqsi lil Johan Said kemm ferhilna.

  [Reply]

 3. supporter malti says:

  Int izomm mal belt Joshua?

  [Reply]

  Sportinmalta Reply:

  Jina Rabti noqod Mtarfa supporter tar-Rabat Ajax u meta Rabat ma ikunux fil-Premier ghandi simpatija lejn Floriana. Jin ftit tal-gimghat ilu ikrikikajt kemm lil Sliema Wanderers u kemm lil-Furjana dwar xi akkwisti. izda dan l-istagun ma tistax tghid li Valletta ma kienux l-aqwa. Dan qalu kull president kull membru fil-kumitat ta kull klabb li hemm fil-Premier. Tista isemmili persuna li ma fahharx lil Valletta? Anke li ikbar ghedewwa ta certu persuna ferhu lil Valletta. Grazzi Joshua Cacciattolo. Grazzi tal-apogg li taghtu lil din Website

  [Reply]

 4. Dino says:

  @supporter: Dak inhar li laghbna mal-furjana urejna li f’malta bhalna hadt u qatt.fi sentejn li ghadew kelna flus imma ma hadnix,il-kampjonat tiehdu meta ikolok l-ghaqda fi team u din deret mil-bidu ta listagun.Dan kollu bi sahha ta Jesmond Zerafa,Nardu Farrugia u Jesmond Zammit,fejn dan ghaqadt il-players taghna.Mil-ewwel loghba sa l-ahhar partita li laghbna dejjem kona konsistenti

  [Reply]

 5. Victor says:

  Kemm tiflah tilaq!!!!!! X’gurnalizmu hu dan?????

  [Reply]

  belti pur Reply:

  hemm xi gidba fli qal??????

  ghejra bazwija ghandkom

  [Reply]

 6. supporter says:

  Bil flus taghmel triq fil bahar. Kontra l furjana deret cara . Kieku ridu l jilghabu l furjana kinet tkun storja ohra!!

  [Reply]

  Christian Reply:

  hekk hu … filfatt il-loghbiet kollha skond int bil-flus intrebhu..u l-furjana meta riedu tawwhom xebgha lill-Belt ux?

  [Reply]

  CLINTON Reply:

  JEKK ANDEK XI KAZ RESQU PAROLI FIL VOJT

  SEWWA JAJD IS SUR VIC MIN DEJJEM KIENET DIN L GHEJRA LEJN VALLETTA IMA MIN META GIE SAN VICTOR SCRIHA LEJRA ALINA IRDUPJAT U TRIPLAT

  NITLOB LIL MIN JIEHU HSIEB DIN IL WEBSITE ITINI ID DETALJI TA DAN LI QAL LI DEHRET MAL FURJANA HA NRESQU JIEN PERSONALI

  [Reply]

Leave a comment