Tħabbret il-mewt ta’ Sebastian Demajo

Monday, May 14, 2012, 12:04

Thabbret il-mewt ta l-ex-President tal-Fgura United, Sebastian Demajo, President fi zmien l-ewwel promozzjoni storika ghat-tieni divizzjoni ghal-Club tal-Fgura United lura fl-1988. Wara, huwa hadem fi hdan il-club tal-Hibernians, u ha f’idejh it-tmexxija tat-tim ta’ Rahal Gdid tal-volleyball.

L-ahhar tislima ser tinghata lilu nhar it-Tlieta 15 ta’ Mejju, fit-8.30am, f’quddiesa ‘presente cadavarae’ li ser tkun koncelebrata fil-Parocca ta’ Kristu Re, Rahal Gdid.

Il-Mulej jaghtih il-mistrieh ta’ dejjem.

Leave a comment