Tempers flare as Sliema are crowned champions

Saturday, May 29, 2010, 20:07

Sliema McDonald were crowned champions of the BOV Winter League when they beat their biggest rivals Neptunes Emirates in extra time with the scoreline of 11-9. Things turned sour at the end though as a massive brawl broke out in the pool and the game was suspended for about 5 minutes. Surprisingly Neptunes paraded Malta’s top water polo talent in the form of Steve Camilleri for the first time this season. Camilleri was back at the Tal Qroqq pool after a very good season with Bogliasco in the Italian Serie A league.

The game started off well in Sliema’s favour when they went up 3-1 in the first session through a brace and Soler with Neptunes getting one back through captain Lanzon. Neptunes did not capitalise on the number of man-up situations and in fact Sliema went another two goals up to open a 4 goal gap between the two teams. At this point Steve Camilleri entered the fray and Neptunes started clawing back with two well taken goals by Stellini and Gravina to end the second session 5-3 in Sliema’s favour.

Sliema players celebrating their winter league triump with coach Sergio Afric

Sliema players celebrating their winter league triump with coach Sergio Afric

After the break, Neptunes went on the offence and managed to reduce the deficit to a single goal, setting the stage for an exciting final session. With the score reading 8-6 in Sliema’s favour it was all high fives on the Sliema bench as Afric was sure that he has masterminded another league victory for Sliema. But the game went to the wire and with 3.4 seconds left on the clock, Neptunes were awarded a penalty which was converted by Steve Camilleri, thus sending the game to extra time.

Neptunes were riding the euphoric wave that saw them through the final second of the fourth session and in fact went a goal up immediately, but this was short lived as Gabaretta and Soler reversed the tables for a 10-9 scoreline in Sliema’s favour. Things started heating up at this point especially between S. Camilleri and Sliema’s Brownrigg and Sliema went a further goal up though Soler to seal the affair. With only 20 seconds left to play in the game, a violent argument broke out near the Neptunes goal between a Sliema player and Neptune’s Gravina and this was blown out into a free for all fight between both teams. A truly deplorable end which definitely does not augur well for the local water polo game, the ASA and the clubs involved.

At the end of the match Sliema captain Clint Debono was presented with the Winter league cup by a representative from Bank of Valletta, with celebrations continuing at the Sliema pitch.

To view our exclusive photo gallery of this match please click here

Final score after extra time: Sliema McDonalds 11 – Neptunes Emirates 9 (full time score 8-8)
Session scores: (3-1), (2-2), (2-3), (1-2), (2-1), (1-0)

Scorers

Sliema: Coleiro R, Gabaretta J (2), Lubrano N, Privitera P, Meli M (3), Soler J (4), Paolella D (1), Brownrigg J (1), Debono C, Spiteri Staines J, Rizzo M, Cordina M, Bianchi A

Neptunes: Gouder N, Lanzon N (1), Camilleri D, Stellini M (1), Agius T, Lanzon B (1), Camilleri S (4), Camilleri J (1), Buhagiar B, Gravina S (1), Micallef K, Mizzi Z, Pisani M
Referees: Dalli M, Angileri M

9 Comments

 1. Michele says:

  Champions :P

  [Reply]

 2. MM says:

  @ patrick
  tghidx hmerijiet .. il plejers tan neptunes li qabzu marru biex iwaqqfu l glied ghax kien hemm erba plejers ta sliema fuq plejer wiehed. ma nippretendix plejer bhal John Soler jaghti daqqa kerha lil plejer ta 17 il sena laqas.

  [Reply]

  steve Reply:

  Imma xorta ma jistawx jaqbzu fl-ilma ghax regolament jadlek li ma tistax taqbez fl-ilma jigri x`jigri waqt loghba imma hija tal-misthija hu li jkollok final tispicca hekk bi glied waterpolo malti haqqu ahjar min hekk hu issa nistenew passi li se jittiehdu mil-asa

  [Reply]

 3. Giljaniz says:

  Ara vera tal misthija… Alla hares ghamilna dil kumidja ta San Giljan ax kienu ifaluna bil multi li kienu jwehluna l ASA u loghba li jmiss konna nispicaw ninzlu nilabu bl under 14 ax iwehluna team shih…. Zewg clubs tal Mickey Mouse… U Xi najdu dwar il pulizija presenti, is – supporters ta San Giljan lanqas nistaw nitnifsu ax tibda tarhom jarestaw lin nies u alla jbirek dal wknd lanqas icaqalqu min posthom…..

  [Reply]

 4. Sandra says:

  I think it’s better if the Sliema clan see why this whole fight erupted in the first place as in my opinion it could be avoided. It could be that a Neptunes player started it off, but the continuous personal and unjustified attacks by certain players such as Brownrigg and dirty fouls like Soler’s kick in the back of J.Camilleri definitely don’t help to keep the waters calm …excuse the pun!

  Come on reds and it’s good to see you back Stevie.

  [Reply]

 5. patrick says:

  @ carmelo

  Well kieku l-belt kieku kissirtuha pixxina zgur…mela tinsa kemm kien jinqala glied fil pixxina ta bbugia u ta zoqor meta ghamiltu habta titfghu it tazzi barra pixxina ghax titilfu!! thank god dak iz zmien ghadda u ntemm ghal gid tal waterpolo kollu.

  Dwar il loghba kellhom iva jitkeccew xi players fuq brutality pero ma nistax nifhem kif qabzu erba players tan-neptunes u gej jghumu naha tas sliema forsi biex minghalihom il-loghba tigi abbandunata….u jintilfu xi punti jew replay!!! no way!! ara captain tas sliema ta ezempju ghax wara lasta kien u hemm baqa!!! il waterpolo hija loghba aggressiva minnha u ghalija referees tilfu loghba minn idejhom!!! il glieda bdiha player tan-neptunes u ried ikompli jiggielied ma kulhadd…minn jaf kemm se jehel issa???

  [Reply]

 6. CARMELO PACE says:

  ara kieku il belt ghadna nezistu fil waterpolo w naghmlu bhal ma ghamlu dawn iz zewg teams PULITI,kemm nigu maghjra hamalli,mhux tajbin ghal man nies,misshom jkeccuwhom,imsomma kull xorta ta titlu negattiv taht il kappa tax-xemx. Imma it tfal ta OLGA w mimmie DAWN JISTAW GHAX edukati w mhux pstas

  [Reply]

 7. Mark Fenech says:

  Ghalija din kienet loghba farsa, specjalment bir-referees illi ma kellhom loghba tajba xejn. Tal-biki!
  Umbaghad inkomplu bl-istorja tat-toqob fix-xbieki …mamma mija tal misthija. Prosit ASA …vera amateurs!

  U naqbel ma Steve illi ma saritx gustizzja kif suppost ghax fl-opinjoni tieghi kien hemm zewg players minn kull naha illi kien haqqhom jitkeccew fuq brutality meta kien hemm il-glieda fil pixxina. Isthu, imbasta itukom il-mijiet tal-euros biex taghtu dak is-show patitku u tal-misthija quddiem it-tfal. Jekk intom heroes skurjaw il-goals mhux taghtu bejnietkom!

  [Reply]

 8. steve says:

  loghba spicat hekk ghax players jafu li mhux se jehlu kif suppost andom jehlu alekk kwazi kull sena ikun hemm loghba tispicca bi glied vera hija loghba fizika imma certu daqqiet zejda min zewg teams ara kieku ghamila team iehor kemm kienu jehlu nitamaw f`gustizja hu

  [Reply]

Leave a comment