Team Greens jorganizza l-Laqgħa Ġenerali Annwali

Tuesday, November 1, 2011, 12:53

Nhar il-Ġimgha filghaxija il-klabb tac-ciklizmu Team Greens ghamel il-laqgħa generali annwali tieghu gewwa l-alfresco restaurant F’Birzebbugia. Il-Laqgħa giet ippresedeuta mill president is Sur Charles Sammut fejn ġie ikkonfermat fil-kariga ghal sena ohra. Is-Segretarju Generali Etienne Bonello ta rendikont dettaljat tad-diversi attivitajiet, proġetti u successi li kellu il-klabb fl-istagun li ghadu kemm intemm.

Lejn l-aħħar tal-laqgħa indirizza il klabb il-president tal-federazzjoni maltija tac-ciklizmu is sur John Zammit, fejn fahhar ix-xoghol siewi li jaghmel il klabb fil kamp tac-ciklizmu. Hu iddiskrivih bhala wiehed mill-kolonni tac-ciklizmu Malti. Wara l-laqa saret presentazjoni lil atleti kollha li ppartecipaw fil-kampjonat Malti kif ukoll kien hemm preżentazzjoni speċjali lis-Sur Charles Sammut u lic-champion nazzjonali Etienne Bonello.

Leave a comment