Tanti u Farrugia jirbhu l-oghla unuri fil-handball f’dan l-istagun

Thursday, June 20, 2013, 14:34

Fl-Awards Night tal-Malta Handball Association organizzata fl-14 ta’ Gunju, l-premjijiet ewlenin gew mirbuha minn Daniel Tanti ta’ Luxol Si Mangia u Francesca Farrugia ta’ La Salle ZT Developments fejn dawn gew ivvotati bhala l-aqwa plejers mill-kategorija tal-kbar. It-tazzi gew moghtija lit-timijiet li rebhu l-unuri f’kull kategorija. Mill-kategorija tal-kbar ta’ l-Irgiel, La Salle BHS gew moghtija isSuper Cup, l-MHA Cup, il-Kampjonat ICT Solutions ta’ l-ewwel divizjoni u n-Knockout filwaqt li millkategorija tan-nisa, La Salle ZT Developments inghataw l-istess 4 tazzi. Fit-tieni divizjoni, Kavallieri RS2 rebhu il-kampjonati ta l-Irgiel u tan-nisa rispettivament. Fil-kampjonati ta’ l-U/17, La Salle KIA Motors rebhu il-kampjonat tas-subien filwaqt li Kavallieri rebhu il-kampjonat tal-bniet ta l-istess eta kif ukoll il-kampjonati tas-subien u tal-bniet ta’ l-U15.

 

Kamilya Dobrancheva u Krisztian Olschleger ta’ La Salle Handball Club rebhu l-aqwa skorers, fejn Olschleger rebah ukoll l-unur ta’ l-aqwa plejer barrani. It-trofew tal-Fair Play dis-sena intrebah millKavallieri Handball Club filwaqt li l-President’s award intrebah minn Luke Zammit tal-kontribut siewi li qed jaghti lill-assocjazjoni billi jirregistra il-loghob kollu mill-kampjonat ICT Solutions ta’ l-ewwel divizjoni ta’ l-Irgiel u jippromwovi l-isport fuq stazzjonijiet televizivi.

Leave a comment