Posts Tagged ‘Renato Attard’

Miċħuda bla riservi l-kummenti ta’ Renato Attard

Miċħuda bla riservi l-kummenti ta' Renato Attard

Bħala kontro-risposta għal dak li ġie mtenni mill ex-President ta’ Marsaxlokk FC Renato Attard, Marsaxlokk FC jiċħad bla ebda riserva kull ma stqarr mal-mezzi tax-xandir. Il-Kumitat iħoss li mhux ġust u huwa ta’ ħsara dwar ir-rimarki assurdi u bla bażi... (Continue reading)

Tagged with: