Posts Tagged ‘Motor Sport Festival’

Motor Sports Festival 2011 fir-Rabat

Motor Sports Festival 2011 fir-Rabat

Illum 7 ta’ Settembru 2011 Il-Malta Motorsport Federation flimkien mal-Kunsill Lokali tar-Rabat ghamel Konfernza Stampa biex iniedu l-Motor Sports Festival ghas Sena 2011. Indirizzaw il-Konferenza is-Sindku tar-Rabat Alexander Craus flimkien mal-president tal-MMF is-sur Tonio Cini. Tonio Cini fetah din il-konferenza billi qal... (Continue reading)

Motorsport festival organised by Rabat Local Council

Motorsport festival organised by Rabat Local Council

During a press conference held last week, Mayor Sandro Craus of Rabat Local Council stated that the Rabat Local Council is organising a Motor Sport Festival to be held on Saturday 25th and Sunday 26th September 2010. Mr Craus thanked all those... (Continue reading)