Posts Tagged ‘all wheel drive club malta’

L-aħwa Josef u Stefan Borg Grech jirbħu l-Bedrock Offroad Challenge

L-aħwa Josef u Stefan Borg Grech jirbħu l-Bedrock Offroad Challenge

Oliver Attard Fi tmiem il-ġimgħa L-All Wheel Drive club organizza attivita ġewwa il-barriera propjeta tal-Blocrete fil-limiti tan-Naxxar bl-isem ta’ Bedrock OffroadChallenge. Numru ta diversi vetturi addatati għal dan it-tip sport ħadu sehem f’zewg klassijiet separati f’din l-isfida ta off-road estrem. L-aħwa Josef u Stefan Borg Grech rebħu din l-isfida... (Continue reading)