Success storiku ghall-Bodybuilding Malti

Tuesday, October 28, 2014, 8:30

Blanche Coppola u Ralph Decelis rebhu il-midalja tad-deheb fil-Mixed Pairs fil-Kampjonati Mondjali li ghadhom kif saru fil-Kanada.

Dan huwa success storiku ghall-bodybuilding Malti fl-IFBB li hija l-ikbar u l-unika ghaqda dinjija rikonoxxuta mill-awtoritajiet sportivi b’190 pajjiz imsiehbin maghha.

Coppola u Decelis iffaccjaw sfida qawwija minn koppji ohra gejjin mill-Ukrajna, Germanja u Kanada izda finalment hargu rebbieha biex issa wara li kienu saru Champions Ewropej fl-2011 saru wkoll Champions tad-dinja f’din il-kategorija

Leave a comment