Studenti mill-Kullegg Stella Maris ghal Brno

Sunday, September 8, 2013, 8:47

Disa’ studenti mill-Kullegg Stella Maris tal-Gzira se jkunu qeghdin jiehdu sehem fil-European Kids Athletics Games li se jsiru f’Brno, r-Repubblika Ceka bejn it-8 u t-12 ta’ Settembru.

Il-lista ta’ partecipanti hija din:

Bezzina Edward (Shot Put), Borg Luke Anthony (High Jump), Camilleri Joseph (1500m.), Camilleri Luke (1500m.), Cristiano Andrea (60m., 300m., 100m. Hurdles), Ghirxi Gary (60m., 150m.), Grech Perth (High Jump), Lucia Michele (60m., Long Jump), Vella Julian (60m.)

L-istudenti kollha minbarra Bezzina se jiehdu sehem ukoll fir-relay 4x60m.

Il-kontingent, immexxi mill-ufficjali Kevin Azzopardi, Jonathan Camenzuli u Emanuel Cilia, jirritorna Malta il-Hamis f’nofsinhar.

Leave a comment