Studenti jikkompeti f`tournament tal-football fl-Izvezja

Sunday, July 21, 2013, 12:40

 Zewg ghalliema tal-Edukazzjoni Fizika, Michael Farrugia u Paul Camilleri, hadu xi student minn St Augustine College u minn St Elias College biex jiehdu sehem f’tournament tal-futbol gewwa l-Izvezja.  Huma hadu sehem fil-Mellsta Cup f’Borlange l-Izvezja bejn id-9 u 16 ta’ Lulju 2013 .L-istudenti kienu maqsuma fi tliet timijiet, fejn wiehed minnhom gie fl-ewwel post u rebah it-tournament. Team iehor wasal sat-tielet post u gie eliminate bil-penalties u minghajr ma garrab telfa kontra xi team iehor. It-tfal li hadu sehem huma Bradley Attard, Nathan Attard, Keelan Azzopardi, Jean Paul Baldacchino, Karl Bonavia, Aidan Bonello, Francesco Borg, Samuel Cassar, Jean D’Alfonso,  Farrugia Manuel, Matthew Farrugia, Steve Farrugia, Julian Galdes, Nathan Ghigo, Darren Micallef, Miguel Mifsud, GosefMizzi, Owen Muscat, AndriyPisani, Liam Portelli, Clayton Sciberras, Liam Sciberras, Owen Vassallo, Andreas Vella u Ryan Vella.

1 Comment

  1. P Sant says:

    Setghu kellhom id dicenza u jinfurmaw lill-clubs tal-players!!

    [Reply]

Leave a comment