Stqarrija minn Dr Ian Spiteri Bailey rigward l-eks kowċis nazzjonali

Thursday, February 9, 2012, 18:09

Ritratt - www.timesofmalta.com

minn Dr Ian Spiteri Bailey

Għan-nom tas-Sinjuri John Buttigieg u Carmel Busuttil, qed inġib ghall-attenzjoni tagħkom, sabiex fuq xewqa tal-istess Buttigieg u Busuttil il-pubbliku jkun mgħarraf, ittra li jiena, għan-nom tal-istess mittenti, bghat lill-MFA u l-oghla ufficcjali tal-MFA.

Dan wara illi l-MFA ma onorotx l-kuntratt tagħha mal-istess Sinjuri Buttigieg u Busuttil u baqghet sal-llum ma hallsitx dak minnha dovut lis-Sinjuri Buttigieg u Busuttil, u wara ukoll illi huma gew mgħarrfa (kienet magħmula pubblika), illi b’effett mill-25 ta’ Jannar 2012, huma kienu gew sospizi mill-MFA.

Filwaqt illi s-Sinjuri Buttigieg u Busuttil iżommu ferm mal-posizzjoni taghhom – kif indikat fl-ahhar paragrafu, il-klijenti tieghi qed jappellaw lill-MFA biex ikun hemm tentattiv serju sabiex fuq il-mejda, tinstab soluzzjoni dejjiema u jingħalqu l-pendenzi kollha billi huma jitħallsu dak lilhom dovut u tigi mneħħija s-sospensjoni tagħhom.

Download PDF

 

 

3 Comments

 1. Mario says:

  Sandro Micallef missu jinvestiga iktar fuq dan il-kas u jsaqsi lil MFA kif fil-FIFA rules hemm miktub li jista jsir rikors il-qorti fuq employment issues mentri l-MFA pruvat dejjem taghti l-impressjoni li ma jistax isir u li tista tisspospendi lil kull min jiftah kas il-qorti. Barra min hekk kif qal tajjeb fl-ittra tieghu Dr. Ian Spiteri Bailey jekk il-fifa tghid independent arbitration tribunal dan kif jista jkun indipendenti meta huwa maghmul min nies ta l-MFA u l-clubs stess. Dan ksur sfaccat tar-regolamenti tal-FIFA. U kif tifel la darba jiffirma ta 14 il-sena jrid jibqa mal-club li jkun iffirma mieghu ta 14 il-sena. Meta jispiccalu l-kuntratt iridu bilfors jithalsu l-parametri. Xigifieri dan? Nahseb hemm hafna iktar ksur ta regolamenti li lanqas biss nafu bihom.  Jista jsir programm fuq hekk? Ghala jibzaw il-players jitkelmu?

  [Reply]

 2. Mario says:

  Yes of course that is what MFA will try to do now. Cause FIFA regulations after the public letter Dr. Ian Spiteri Bailey published are clear.  ’Without prejudice to the right of any player to seek redress before a civil court for employment-related issues , FIFA…………………….’ . So it is clear that any player or coach can file a court case without violating FIFA regulations when it is about an employment dispute.  The national transfer system is against the law and is also an employment issue. Youth players who are being held by clubs and cannot go and join other clubs when their contract is finished should be allowed to do so. But it seems that this is not convenient for MFA and clubs. 

  [Reply]

 3. Richard Chetcuti says:

  Could all the administrative sit down on table to discuss this serious situation. Hope at the end of the day the conclusion will be very positive on both sides. God Bless You All

  [Reply]

Leave a comment