Stqarrija – Ħamrun Spartans F.C.

Friday, January 15, 2010, 11:40

Ħamrun Spartans ħarġu din il-Press release wara li l-klabb taghħom kien fl-aħbarijiet dan l-aħħar rigward il-kwistjoni mal-familjari tas Sur Victor Tedesco.

Il-Hamrun Spartans F.C. jixtieq javza li gie ffurmat Action Committee maghmul minn ex-Presidenti u ufficjali ohra tal-Klabb. Dan il-kumitat ghandhu bhala wiehed mill-iskopijiet tieghu li jintervjeni fil-kwistjoni mal-familjari tas-Sur Victor Tedesco.

Il-Hamrun Spartans F.C. jixtieq javza wkoll li mhux veru li saru xi negozjati biex jigu trasferiti xi plejers. Il-fatti anzi jghidu li fil-Laqgha Generali li nzammet fit-3 ta’ Jannar, 2010, u li ghaliha kienet prezenti s-Sinjura Patricia Calabretta, gie deciz li jsir kull sforz biex il-plejer Ryan Fenech jerga jilbes il-flokk tal-Hamrun Spartans F.C. Joe Borg Media Officer Hamrun Spartans FC.

Leave a comment