Staġun ta’ suċċess għall-White Eagles Mosta F.C.

Thursday, April 5, 2012, 14:17

It-Tim tal-White Eagles Mosta F.C. ilu imwaqqaf mill-2005 din hi t-tieni sena tal-White Eagles  fl-ghola divizjoni tal-Futsal fejn ma l-ewwel sena tieghu irnexxilu jevita r-relegazzjoni wara nofs it-tieni round.

Dan l-istagun it-team gie msahhah bi players godda flimkien ma players li kienu parti mit-team l-istagun li ghadda. Dan l-istagun l-ewwel tragward kien dak li nevitaw r-relegation kemm jista jkun malajr, u dan gie milhuq ma l-ewwel round.

Meta deher li it-team sejjer tajjeb u beda jikseb rizultati tajbin irnexxilna ukoll issa li nitilaw fis-sem-finali tal-league u b’hekk ser inkunu nistaw nikkompetu ghar-rebh tal-kampjonat.

 

Ghalkemm dan it-tragward hu xi ftit difficli nemmnu li nistaw nohorgu bl-unuri billi naghtu loghba lil kulhadd. Is-semi-finali ser jibdew fit-30 ta’ April 2012 fl-indoor ground ta-Kordin.

Wiehed ma iridx jinsa li jirringrazzja lil-Kumitat habrieki tal-White Eagles, l-isponsors kollha ta l-ghajnuna li jaghtu lil klabb, kif ukoll helpers u supporters li jigu jaraw it-team taghna tal-White Eagles jilghabu.

 

Leave a comment