Sospiz u immultat

Wednesday, August 21, 2013, 11:27

Edward Herrera ta` Birkirkara gie sospiz loghba u sakemm jaghmel l-ezami mediku wara li ma marx gaht-test mediku tal-MFA wara l-partita li Birkirkara kellhom kontra Rabat fejn huma rebhu 2-1. Ghall-dan l-att Herrera gie ukoll immultat 25Euro.

Leave a comment