Sliema Wanderers President resigns

Monday, September 5, 2011, 23:26
Steve Abela

Steve Abela

by Joshua Cacciattolo

Steve Abela resigned from his post as Sliema Wanderers President yesterday evening citing personal reasons after three years at the helm of the Club.

Abela, once a Marsaxlokk committee member, said his decision is final as he is set to take a break from football although he will continue to finance the club.

Vice President Keith Perry will take responsibility as acting President for the Blues.

It is believed that one of the reason behind Abela’s resignation is the current financial situation of the club. A close source to the club has told us that the payroll to sustain the wages of the foreign players and coach Danilo Doncic reaches €14,000 a month.

3 Comments

 1. Sportiv MALTI says:

  Kull meta jonqos xi hadd milli jaghti l-kontribut tieghu fil-kamp sportiv Malti hijja dejjem telfa enormi hi min hi l-persuna meta tqis ir-rizorsi finanzjarji u wkoll rizorsi umani limitati li ghandna f’pajjizna.

  Pero jiddispjecini nghid li il-presidenti, kumitati u specjalment l-MFA gabu dawn is-sitwazzjoniejit tal-misthijja b’idejhom bl-introduzzjoni ta’ aktar u aktar barranin li fil-maggoranza tal-kazijiet ma jkunu jiswew ghal-xejn. Anzi ikunu ghar mill-Maltin infushom imma ngibuhom biex nghidu ghandna barrani. Dawn humma kollha decizjonijiet inkomprensibbli u li ser iwasslu ghal-hafna clubs fid-divizjonijeit kollha specjalment fil-premier biex jisfaxxaw. Il-barranin fil-football Malti huma kollha ghalxejn u mhumiex jghinu biex jitjieb il-livell tal-football Malti. Prova ta dan huma ir-rizultati midjokri li it-team Nazzjonali Malti qieghed jikseb loghba wara l-ohra. L-unika haga li qed jaghmlu il-barranin huma jaghlqu l-opportunitajiet lit-tfal taghna u jfarrku il-finanzi tal-clubs!!! Ghar u kaza li l-MFA mohha biex tiftahar bil-progetti lhemm u l’hawn ( li huma tajbin ) u l-amministrazzjoni tal-football li hijja l-iktar haga importanti biex insahhu il-pedament tithalla ghal-riha u bla direzzjoni.

  MFA PLEASE NOTE & TAKE ACTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  [Reply]

 2. FORZA BLUES says:

  Who made such contracts, may I ask? I am sure as President, he was aware and maybe also the signatory on such contracts!!!!!

  [Reply]

  sandro zammit Reply:

   GOOD REPLY,MAN

  [Reply]

Leave a comment