Sliema Frank Salt Real Estate jakkwistaw lil Kai Dowling

Wednesday, May 27, 2015, 10:22

Kai Dowling kien zvelat bhala l-plejer gdid ta’ Sliema Frank Salt Real Estate matul konferenza stampa fil-klabb taghhom din il-gimgha, wara li l-plejer inghaqad maghhom minn ghand San Giljan, propju lejliet il-kampjonat tas-Sajf tal-waterpolo.

Il-President tal-klabb, l-avukat Frank Testa wera’ s-sodisfazzjon tieghu hekk kif ta merhba lil dan il-plejer, filwaqt li tenna li dan kien investiment kemm ghall-futur kif ukoll ghall-prezent. ‘Bi kwalunkwe akkwist, l-ghan tal-klabb ikun dejjem li jsahhah t-talent attwali tat-tim. Nemnu li f’Kai ghandna plejer li se jikkumplimenta tajjeb l-investiment li l-klabb kontinwament jghamel fiz-zaghzagh Slimizi, filwaqt li ninsabu fiducjuzi ukoll li se jghamilna aktar kompetittivi fejn tidhol l-ewwel skwadra taghna’.

Il-plejer ukoll stqarr li kien kuntent li nghaqad ma’ l-aktar klabb li rebah unuri fil-waterpolo Malti, u jinsab kunfidenti li jista’ jilhaq kull ambizzjoni mal-Klabb il-gdid tieghu. ‘Ninsab kburi li se nirraprezzenta klabb hekk kbir u nispera li ma ndumx li nrodd lura l-fiducja li l-kumitat tas-Sliema wera fija, billi nghin lit-tim jikkompeti ghall-ghola unuri mis-Sajf li gej’.

Dowling, li iffirma kuntratt ta’ sitt snin, se jkun qed jimxi fil-passi ta’ missieru Kurt, li kien ukoll lghab mal-klabb rebbieh ta’ Sliema fiz-zmien disghin,

Leave a comment