Sliema dominate. San Giljan disappoint but win too

Thursday, July 29, 2010, 12:04

San Giljan Firetech were lucky to leave the pool with 2 points as they risked  heavily against an enthusiastic Exiles Jet Services side. The first two sessions were one-sided, with San Giljan coming all out to avenge their 10-8 defeat in their preliminary round game against Exiles, and with the score reading 7-2 at half time there was little hope for Caruana Dingli’s men.

San Giljan hero, Marton Toth

San Giljan hero, Marton Toth

The third session wasn’t very different with both teams sharing 4 goals, coasting into the fourth session with a 9-4 score in San Giljan’s favour. But the last session was a completely different story with Bonca and Cousin taking over and netting one goal after an other with San Giljan squandering all their chances and suffering Exiles’ press. Exiles made the score 9-9 to the frustration of all San Giljan players and supporters, with the latter yelling regularly at Aquilina on a number of occasions to swim back and help his team mates in defence.

Exiles grabbed another equaliser to make it 10-10 and with 47 seconds on the clock San Giljan had possession once again but could not score in the 30 seconds, losing possession in the process. With 17 seconds left in the match, Caruana Dingli called a time out but things did not work out as planned when with 10 seconds to go they lost possession at the centre of the pool, and Toth made a final swim to grab the winner with a precise shot at the buzzer.

Final Score: San Giljan Firetech 11  – Exiles Jet Services 10
(4-1), (3-1), (2-2), (2-6)

San Giljan Firetech: Camilleri D, Spiteri Debarro C (2), Pace M, Galea K (1), Gialanze C (1), Dowling K, Nossec H (1), Bianchi A (2), Aquilina E (1), Scerri R, Fava P (1), Toth M (2), Schembri K

Exiles Jet Services: Borg Cole A, Rizzo Naudi J, Vassallo S, Bonca CF (3), Sullivan T (3), Calleja M, Paris J, Paris M, Zarb Cousin A, Cousin A (4), Cachia A, Cini S, Lanzon K

Referees: Deraffaele A, Sciriha I

Sliema McDonalds showed their teeth against Sirens Firetech as they beat the St. Paul’s Bay side 18-11 in a one sided encounter. Such was the divide between the two teams that by half time, Sliema were 10-3 up after netting 6 goals in the first session and with Soler, Meli and Brownrigg in fine form they found the net with relative ease against a sloppy Sirens defence.

Sliema had Bianchi in goal and Privitera once again did not feature in the pool, while Sirens had Montfort back in their ranks for the first time this season. Given their substantial lead at half time, Sliema relaxed their guard in the final two sessions, allowing Sirens back in the game but with Soler netting 6 goals and Meli netting another 5, Sliema’s victory was never really threatened.

Final Score: Sliema McDonalds 18 -  Sirens Ritter Sports 11
(6-1), (4-2), (3-4), (5-4)

Sliema McDonalds: Bianchi A, Gabaretta J (2), Lubrano N, Privitera P, Meli M (5), Soler J (5), Paolella D, Brownrigg J (2), Debono C, Kunac A (2), Rizzo M, Rath B (2), Coleiro R

Sirens Ritter Sports: Sammut J, Attard A (3), Mercieca C (1), Borg P, Spiteri Staines J, Mock R (1), Varga T (3), Cutajar D, Borg J, Zammit C, Vasovic Y (3), Zammit D, Arrigo E

Referees: Balzan P, Angileri M

12 Comments

 1. spectrum says:

  as usual many speak without knowing what they are talking about…matthew is provisionally suspended and until suspension is not formal but only provisional he is fully entitled to train in full compliance with fina rules.   …please inform yourself before you speak rubbish…

  P.S. Ghaziz bendu Matthew x’ghandu il-pesta?… biex xi bravu bhalek jghid li ma jistax jithallat mal-plejers l-ohra”…

  [Reply]

 2. Marco B says:

  @Giljaniz

  Is Matthew training with San Giljan? Isn’t he suspended? or has the ASA given him clearance?
  This is very interesting ….

  [Reply]

  polo Reply:

  hes suspended from any official games… why cant he train .. its a ban fro games if these ppl wouldnt be allowed to train its like killing him as its worth retiring if thats the case!

  [Reply]

  bendu Reply:

  Is-sospensjoni tieghu suppost hi min kollox li ghandu x’jaqsam mal waterpolo. Lanqas jithallat mal-players l-ohra. Jekk l-ASA taf li mhux hekk qed isir ghandha tiehu passi. Fejn hi s-serjeta?

  [Reply]

 3. Giljaniz says:

  Sur Bezzina…. jiftahlu kawza meta matthew rega qabadt jinzel training ma San Giljan….

  u Sur Fenech mhux ovja thossu il Matthew fit team tijek daqs kemm ma jhossux lil Stevie in Neptunes ekk ikollhu jigi nieqes… Haga ohra mela qed tajdu San Giljan bla Matthew = Zero qed tajdu li lghabna hazin ( li naqbel mghakom fl ahhar session)… mela ajdluli kemm huma iktar hziena lexiles biex irbahnilhom xorta…… sur Fenech u mhux exiles lost d ball ghamel bravura kbira il barrani taghna fl ahhar ftit sekondi….

  [Reply]

  faxx belgjan Reply:

  giljaniz , jekk inti kuntent tqabbel it tim tana ma exiles, tissodisfa ruhek bix xej ta. jin giljaniz bhalek . u ahna infaqna hafna flus bix xtrajna il galea u cocci. qabilom infaqna flus bix xtrajna pleyers bhal fava, bianchi u gielanze. ghanna kowc taljan gibna zewg barranin li supppost fost ahjar pleyers ta dinja.

  suppost niggildu al leage mux nilabu bix nirbhu ma exiles ta. tim li ma jonfoq xej

  [Reply]

  Reds Reply:

  @faxx belgjan
  prosit ta l-onesta tieghek, u tidher bniedem li kapaci jirraguna. Jien inzomm man-Neptunes u bhalek nahsibha ghax din is-sena jekk ma nirbhux il-league biz-zewg barranin stilel, Stevie (li qisu barrani ghalija), u bosta players ohra ikun falliment totali.

  U is-supporters maltin iridu jibdew ikunu iktar oggettivi u jitghallmu jiddiskutu, mhux ghax xi hadd jikteb dwar it-team “taghna” naqbzu fuqu. Faxx belgjan esprima is-sentiment ta hafna supporters giljanizi … bizzejjed tkun mort il pixxina din il gimgha u tisma il kummenti ta dawk li jmorru jissaportjaw it-team.

  Huwa fatt illi Zammit inhass fit team giljaniz, imma tghidlix illi il players l-ohrajn mhux kapaci jaghmlu tajjeb kollha flimkien ghan nuqqas tieghu.

  Nahseb l-exiles juri bic-car kif it-team work jista iressqek iktar lejn il quccata, haga li narawha ukoll fit team tas sliema. Ejja nkunu oggettivi hbieb.

  [Reply]

 4. spectrum says:

  sur mario bezzina lil xi wiehed bhalek jiftah kawza il-President…

  [Reply]

 5. Mario Bezzina says:

  Steve hemm ftit differenza bejn li jkollok is-sliema u jkollok lil Exiles quddiemek ta!!

  Jien ilbierah il pixxina kont u l-Exiles tista tghid illi ma laghbux l-ewwel zewg sessions…ghalhekk san giljan dehru tajbin. U nispera illi iggibu lix xellugi qabel il-loghba tan neptunes. B’kull rispett lejn l-Exiles illi fl-opinjoni tieghi qed ikollhom stagun tajjeb, illi team bhal san giljan ma jamministrax vantagg ta hames goals fl-ahahr session huwa skandlu!!

  U steve saqsi lis supporters giljanizi li kienu l-pixxina ilbierah kem kienu kuntenti … lic cocci kemm bdew jghajjtu mieghu talli ma bediex jghum jghin lil shabu.

  Bilhaqq, il president taghkom se jiftahlu kawza lix-xellugi?

  [Reply]

  steve Reply:

  biex nirrispondik ahna san giljan bhala players minghajr ukoll ahjar min exiles l-ewwel zewg sessions dehret differenza exiles gabuna imbad ghax tlifna koncentrazjoni ahna dahalinhom fil-loghba ta l-ewwel 2 sessions kienu hziena exiles ghax laghbna tajjeb hafna ahna ta l-anqas neptunes ma ammisnistrax vantagg ta 4 goals li huma l-aqwa team .hu dwar president x`jamel mal-players dawk huma affarijiet interni tal-club li lilek mandekx dritt tindahal ta

  [Reply]

 6. P. Fenech says:

  San Giljan were a mess yesterday! Disgrace … and Exiles deserved to win, pity they lost the ball in their last possession. Insomma San Giljan bla Zammit = zero !

  [Reply]

  steve Reply:

  ghara vera p.fenech ma tifimx waterpolo ta l-ewwel 2 sessions u nofs laghbna l-ahjar loghob ta season imbad vera naqasna koncentrazioni imma din mhux lilna biss grat neptunes kienu 4 min fiuq sliema imbad gabuhom .vera forsi matthew hu player importanti imma sena ingibu xellugi barrani u nkunu ahjar player ma jamilx vera matthew huwa player importanti hafna ghalina.ma tifimx waterpolo sry ta’ int

  [Reply]

Leave a comment