Sirens ASC win U19 League

Friday, September 16, 2011, 19:36

Sirens ASC  U19 officially celebrated the 2011 League title on 5th September for the second year. In front of St.Paul’s Bay supporters and the parents the teams were handed the Championship Trophies by the ASA official to the team captain Alex Attard Littschwager.
All players, friends and supporters proceeded to a late night of music and splendid fireworks displays. As a reward for all the hard working, the team will be heading to a training camp in Liguria.

Alex Attard Sirens U19 team captain receiving the Tophy after the match against Sliema

7 Comments

 1. Clinton Farrgia says:

  u jiena jinteresani biss li din il-loghba tkompli tikber u tinfirex aktar. Hija hasra kif l-ebda gurnal ma qieghed igib ir-rizultati ta’ dawn il-kompetizjonijiet fuq bazi regolari kif kien isir fil-passat. U biex tara kemm ma ghandi mill-ebda klubb hekk jogghbok idhol wahda f’din il-link halli tara x’inhi l-intenzjoni tieghi – http://www.timesofmalta.com/articles/view/20110919/waterpolo/Reds-Sirens-claim-junior-titles.385361

  [Reply]

 2. oliver says:

  For your reference, this was a press release issued by Sirens Media Office. It was also published on some local news papers

  oliver tanti

  [Reply]

 3. parent says:

  @ sport in malta

  Minajr ma nehhi l-merti tas-Sirens din is-sena xejn ma’ ssemma dwar l’U14 u 16 tan-Neptunes li rebhu dawn izz-zewg LeaguesM. Ahna bhala genituri ta’ dawn il-players nafu kemm hadmu ma’ Guzi Attard u Ian Azzopardi biex rebhu. Ftakru ukoll li U14 rebhu UNBEATEN.

  FORZA BOYS….. DEJJEM RED ……. DEJJEM UNITI ………. YNMA

  [Reply]

  Clinton Farrrugia Reply:

  Ghalinqas ghid grazzi lil dan il-gurnal talli kien l-uniku wiehed li ta importanza lil kategoriji z-zghar!!!

  [Reply]

  ahmar Reply:

  It is clear that this was sent by sirens themselves…

  [Reply]

  parent Reply:

  Ghalijista kun, int xi supporter tas-Sirens , ghax ma flahtx taghmilha iktar ovja. Veru ebda gazzetta. Ma gabet xejn pero lanqas sport in malta gabet xejn qabel xi hadd tal kumitat tas sirens baghat dan il write up

  [Reply]

  Clinton Farrgia Reply:

  Jiena suppoter Belti li allavolja t-tim tieghi ghamel zmien rieqed xorta wahda segwejt il-loghba. Ma nafx ghala dhalt daqshekk personali fuqi. Jiena la ghandi mis-Sirens u minn hadd aktar, jiena mill-Belt biss ghandi.

Leave a comment