- Sport In Malta - http://www.sportinmalta.com -

Serata ta’ Rikonoxximent – Ħamrun Spartans F.C.

Posted By Sportinmalta On May 7, 2016 @ 2:28 pm In Featured,Football | No Comments

Gavin Muscat

Il-klabb tal-Ħamrun Spartans organizza Serata ta’ Rikonoxximent fil-Lukanda Excelsior nhar is-Sibt 9 ta’ April.  L-iskop tas-serata kien li jingħata rikonoxximent xieraq lil persuni li poġġew lill-klabb fl-ogħla livelli tal-futbol Malti.

Gew mogħtija rikonoxximent erba’ plejers li ħuma kkunsidrati leġġendi gewwa l-Ħamrun.  Dawn ħuma Joe Brincat, Michael Degiorgio, Raymond Vella u Stefan Sultana.  L-ewwel tlieta rebħu l-MFA Footballer of tħe Year Award u Stefan għandu r-rekord tal-Aqwa Skorer fil-Futbol Malti ta’ kull zmien.  Raymond (Mundu) Vella rebaħ l-unur darbtejn.

Ingħata rikonoxximent matul din l-attivita anke lil Ħamrun Spartans Youtħ Nursery tax-xogħol imprezzabbli li għamlet matul id-29 sena mit-twaqqif tagħħa fl-1987.  Kien hemm ħafna plejers li ħargu minn din in-nursery li waslu anke sat-Tim Nazzjonali Malti.  In-nursery tal-Ħamrun wirtet din ir-responsabbilta minn għand il-Ħamrun Liberty li qabel, taħt it-tmexxija ta’ Dun Anton Portelli u oħrajn, kienet trawwem iz-zgħazagħ Ħamrunizi, fostħom tlieta minn dawk ippremjati s-Sibt li għadda.

Fl-aħħar, izda zgur mħux l-inqas, il-klabb tal-Ħamrun Spartans wera l-apprezzament tiegħu lil Gaetano Debattista li ilu jservi fi ħdan il-kumitat għal 40 sena.  Gaetano daħal fil-kumitat tal-Ħamrun Spartans fl-1975 u bl-inkluzjoni ta’ plejers bħal Ronnie Cocks, Joe Chippy Vella u oħrajn gab promozzjoni għall-ogħla divizjoni ta’ dak iz-zmien.  Minn dakinhar l-ħawn Gaetano ppartecipa fis-successi kollħa li gab il-klabb fostħom 22 unur f’10 snin matul it-tmeninijiet.  Sa llum il-gurnata Gaetano jaħdem u jistinka biex jwassal il-klabb fejn jixraqlu.

Id-data tas-serata kellħa sinjifikat partikolari wkoll għaliex id-9 ta’ April ħuwa proprju għeluq zmien il-mibki Victor Tedesco li kien il-moħħ wara ħafna successi tal-klabb.

Kien hemm attendenza sabiħa għal dan l-avveniment.  Dan juri entuzjazmu gdid fost il-partitarji Ħamrunizi għaliex proprju l-għada l-Ħadd it-tim irnexxielu jakkwista l-promozzjoni lura fil-Premier Division.

———————————————————————————————————————————————————-

English

Special Awards Night organized by Hamrun Spartans F.C.

Hamrun Spartans Football Club organized a Special Awards Night at the Hotel Excelsior on Saturday the 9th April.  The motivation for these awards was to recognize the special contribution made by various persons in putting the club at the top of Maltese Football.

Four players, considered as legends in Hamrun, were given a special award.  These were Joe Brincat, Michael Degiorgio, Raymond Vella and Stefan Sultana.  The first three had won the MFA Footballer of the Year Award whilst Stefan still holds the All Time Record of goals scored in Maltese Football. Raymond (Mundu) Vella won the MFA award twice.

The Hamrun Spartans Youth Nursery was given special recognition for its invaluable work during the 29 years since its foundation in 1987.  Numerous players grew up in the nursery who made it also to the Malta National Team.  The Hamrun nursery inherited this responsibility from Hamrun Liberty who, under the guidance of Rev. Anton Portelli and others, nurtured the Hamrun youngsters before.  In fact three of the players awarded on the night came out of the Liberty youth teams.

Last but definitely not least, Hamrun Spartans showed its appreciation to Gaetano Debattista who has been in the club administration for the past 40 years.  Gaetano first came in the club in 1975 and, with the inclusion of players of the calibre of Ronnie Cocks, Joe Chippy Vella and others immediately obtained promotion to the highest division of the time.  Since then Gaetano participated in all the honours won by the club including 22 trophies in 10 years during the eighties.  Even today, Gaetano participates untiringly in the club’s activities to put the club at the top where it deserves to be.

The date of the occasion had a particular meaning since the 9th April is the birthday of the mentor of the several trophies and honours won by the club, the unforgettable Victor Tedesco.

The evening was very well attended and those present were enthusiastic in meeting the various personalities present.  This shows a renewed and fresh excitement in the Hamrun clan which was felt even more the day after when the team obtained promotion to the Premier Division.

———————————————————————————————————————————————————-

Gallery

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

 


Article printed from Sport In Malta: http://www.sportinmalta.com

URL to article: http://www.sportinmalta.com/serata-ta-rikonoxximent-hamrun-spartans-f-c/

Copyright © 2010 Sport In Malta. All rights reserved.