Senglea A. isahhu l-iskwadra

Monday, August 26, 2013, 17:23

Senglea A. komplew isahhu l-iskwadra meta huma iffirmaw xejn inqas minn hames players. Dawn huma Mark Tanti li niftakruh jilghab ma Tarxien R.  Dean Aguis li kien jilghab ma` Kirkop U. Kurt Formosa li kien player ma Dingli S. Carlos Dimech li huwa goalkeeper u kien jilghab ma Pieta H. Minghand Pieta H. huwa akkwistaw ukoll is-servizzi ta` Hubert Vella.

Intant Senglea A. mistennija li jakkwistaw player barrani li mistenni li jkun difensur. 

Leave a comment