Santa Lucia Sports Day held

Friday, March 18, 2016, 21:40

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Santa Lucia Sports Day

On March 1st, St Thomas More College Santa Lucia Secondary School kept its annual appointment, that of organizing a Sports Day for its students at Marsa Sports Grounds. The activity started with an address by the Head of School, Mr Michael Mercieca. Then the students proceeded in groups, towards the turf pitches, to eventually start the activities. In collaboration with Sports Promotion Unit within SportMalta, several activities were offered, namely football, handball, martial arts, athletics and several other fun activities related to physical activity. Students from Form 4 and Form 5 participated enthusiastically in all the activities. An innovative activity was Bumperz where students had to get in a large ball and had to bump into or avoid each other in order not to fall over. They were all so eager to participate in this innovative activity which is another way of keeping one on the move. Towards the end of the day, a game for teachers was also organized with the students watching and cheering their favourite teachers. Students are already looking forward for the next one.

 ———————————————————————————————————————————————————-

Malti

Santa Lucia Sports Day

Ftit tal-jiem ilu, l-iskola sekondarja ta’ Santa Luċija tal-Kulleġġ San Thomas More żammet l-appuntament annwali tagħha, u organizzat Sports Day għall-istudenti tagħha fil-Marsa Sports Grounds.  L-attività bdiet b’indirizz mill-Kap tal-Iskola, is-Sur Michael Mercieca.  Imbagħad l-istudenti inqasmu fi gruppi, u proċedew lejn il-pitches fejn eventwalment bdew l-attivitajiet.  B’kollaborazzjoni mal-Isport Promotion Unit (SPU) fi ħdan SportMalta, kienu offruti diversi attivitajiet fosthom futbol, ​​handball, arti marzjali, atletika u attivitajiet divertenti u nnovattivi oħra relatati mal-attività fiżika.  Studenti mill-Form 4 u Form 5 ipparteċipaw b’entużjażmu fl-attivitajiet kollha.  Waħda mill-attivitajiet innovattivi kienet Bumperz fejn l-istudenti kellhom jidħlu f’ballun kbir u kellhom jaħbtu ġo xulxin biex jevitaw li jinqalbu.  L-entużjażmu fost l-istudenti kien kbir u bosta kienu dawk li riedu jipparteċipaw f’din l-attivita li hija mod ieħor ta’ kif iżżommhom attivi.  Lejn l-aħħar tal-ġurnata, saret logħba għall-għalliema u l-istudenti.  L-istudenti huma diġà ħerqana għall-attivita’ li jmiss.

 ———————————————————————————————————————————————————-

Gallery

———————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————-

Leave a comment