Samuel Bartolo Champion Nazzjonali tat-table football.

Saturday, May 25, 2013, 18:19

Il-plejer tal-Valletta Subbuteo Club Samuel Bartolo huwa c-campjin ta’ Malta ghat-tieni darba konsekuttiva wara li rebah ir-raba’ ranking turnament fil-weekend Din is-sena il-kampjonat kien maqsum fuq erba’ ranking tournaments. Tlieta minnhom kienu bi gruppi ta tlett plejers u wara tghaddi ghal-kwarti tal-Finali u l-ahhar wiehed kien forma ta knock out min jitlef jinqala. Samuel rebah it-turnaments kollha biex ha l-ghola punti possibli u rebah ukoll in-Knock Out ta’ Malta fl-ahhar turnament.

Bartolo issa qed ihares il-quddiem ghat-tazza tad-dinja li sejra ssir gewwa Madrid, Spanja.

 

f’Settembru li gej. Huwa rrenkjat ir-raba’ pozizzjoni fir-rankings mondjali, wara li din

 

is-sena rebah il-Gran Prix ta Malta u wasal Final gewwa l-Major ta Fremeries gewwa lBelgju li tilfu kontra l-plejer ta l-istess tim ta’ Valletta Derek Conti.

 

‘Nixtieq nirringrazzja hafna lil shabi kollha tal-Valletta Subbuteo Club specjalment lil

 

president Mr.Felix Rizzo u lil kumitat li jahdmu hafna ghall-plejers. Niddedika dan l-unur

 

lil ommi u lit-tfajla tieghi u specjalment lil missieri li halla din id-dinja sena ilu’.

 

Andrew Abela, plejer iehor ta’ Valletta Subbuteo Club gie dikjarat campjin ta’ Malta filkategorija Under 19. Andrew rebah tlieta min erbgha turnaments organizzati mil-MTFSA w b’hekk kiseb ukoll id-dritt li jirraprezenta lil Malta fil-World Cup gewwa Madrid.

Leave a comment