Rodney Gatt performs In The Mediterranean Championship

Tuesday, July 12, 2016, 20:30

Note:This article has been published in both English and Maltese
Nota:Dan l-artiklu ġie miktub bl-Ingliż u bil-Malti

Gavin Muscat

Next Wednesday Rodney Gatt will be representing our country in the Mediterranean Championship being held at the Ippodromo La Favorita in Palermo Sicily.

Gatt who will be 28 years old next month has always been one of the top local drivers since he obtained his licence in 2006 having won the title of champion young driver for 8 consecutive years and since 2007 has figured amongst the top 4 drivers in the champion driver classification. This year he has already won 24 races and is currently in 3rd place.

Next Wednesday he will be taking part in 2 races together with drivers from France, Spain, Russia, Serbia, Algeria and Italy.

The races are over 1600m and will be the 4th and 6th race of the programme taking off at 21:45 and 22:40.

In the first race Rodney will be driving number 6 Sogno d’Asolo a 5-year old horse that has raced 50 times obtaining 16 victories including his last 2 starts. In the other race he has number 8 with 7-year olf Prunus who has won 5 of his 65 starts including the race before last.

The first leg of this championship was held in Malta on 31st March with the races being won by the Italian Matteo di Meo and our own Julian Farrugia.

————————————————————————————————————————————————————-

Malti

RODNEY GATT FIL-KAMPJONAT TAL-MEDITERRAN

Nhar l-Erbgħa filgħaxija s-sewwieq Rodney Gatt ser ikun qed jirraprezenta lil pajjizna f’tappa mill-Kampjonat tal-Mediterran li ser issir fil-Korsa La Favorita ta’ Palermo fi Sqallija.

Gatt li f’nofs ix-xahar id-diehel jagħlaq 28 sena ilu jipprometti fix-xena lokali minn mindu kiseb il-licenzja fl-2006 fejn rebah l-unur ta’ l-aqwa sewwieq zagħzugħ għal 8 snin konsekuttivi u mill-2007 dejjem spicca ma’ l-aqwa erbgħa sewwieqa lokali għal dik li hija klassifika ta’ l-aqwa gerrej. Din is-sena diga rebah 24 tigrija u jinsab jokkupa it-3 post tal-klassifika.

Nhar l-Erbgħa ser ikun qed isuq f’zewg tigrijiet flimkien ma sewwieqa minn Franza, Spanja, Russja, Serbja, Alġerija u Italja.

It-tigrijiet ser ikunu fuq distanza ta’ 1600m u jkunu ir-4 u s-6 tigrija tal-programm fl-21:45 u 22:40.

Rodney fl-ewwel tiġrija ser isuq bin-numru 6 lil Sogno d’Asolo żiemel ta’ 5 snin li gera 50 tigrija u rregistra 16 il-rebha inkluz l-ahhar zewg tigrijiet li ha sehem fihom. Fit-tigrija l-ohra għandu n-numru 8 biz-żiemel ta’ 7 snin Prunus. Dan iz-żiemel gera 65 tiġrija u rebah 5 inkluz it-tigrija ta qabel ta’ l-ahhar.

L-ewwel tappa ta’ dan il-Kampjonat kienet saret Malta fil-31 ta’ Marzu biz-zewg tigrijiet jintrebhu mit-Taljan Matteo di Meo u l-Malti Julian Farrugia.

Rodney Gatt

Leave a comment