Rizultati mill-aqwa ghal Stephen Borg f’kampjonati internazzjonali tal-IFBB

Friday, May 8, 2015, 10:35

Il-bodybuilder Malti Stephen Borg ippartecipa b’success f’ kampjonati internazzjonali tal-IFBB li saru f’ Sankt Polten l-Awstrija . Fl-Awstrija hadu sehem il-fuq minn 150 atleta minn 8 pajjizi differenti, u Borg irnexxilu jikseb it-2 post kemm fil-kategorija tal-masters kif ukoll f’dik tal-bodybuilding ta taht il-85 kilogramma.

Ta min jghid li Borg flimkien ma 11 il-atleta iehor qeghdin jippreparaw sabiex jirrapprezentaw lill-Malta Federation of Bododybuilding & Fitness fil-kampjonati Ewropej organizzati mill-IFBB gewwa Spanja mit-13 sat-18 ta Mejju.

Very good results for Stephen Borg in IFBB international competition

The Maltese bodybuilder Stephen Borg successfully participated in the IFBB international championships held in Sankt Polten Austria.

In Austria where over 150 athletes from 8 different countries competed, Borg placed 2nd in both the masters class & the bodybuilding under 85 kgs class

Borg together with another 11 Maltese athletes is now preparing to participate in the IFBB European Championships to be held in Santa Susanna, Spain between the 13th and the 18th of May.

Leave a comment