Referees Association condemns Sciriha’s comments

Friday, May 27, 2011, 9:58

In a statement issued yesterday evening, the Malta Football Referees Association condemned the comments made by Valletta President Victor Sciriha during the GO Malta Football Awards. The statement is being reproduced below:

The Malta Football Referees Association (MFRA) unreservedly condemns the comments made by Mr Victor Sciriha (President of Valletta FC) in respect of Paul Caruana, one of the members of the association, which comments were made during a speech of acceptance of a prize at the Go Malta Football Awards.

The MFRA and all its members wish to show solidarity with the said official and reiterate their support to Mr. Caruana, who always performed his official duties seriously and with professionalism. The MFRA is considering taking the necessary legal steps to safeguard the rights of all its members.

8 Comments

 1. Supporter Belti says:

  thabblux raskhom tal-Floriana. hemm unuri ohra li ilkhom ma xxommu fosthom is-Supercup u L-Euro Challenge Cup. Barra minn hekk qeghdin 5 lijgs il-boghod minnkhom. Hadna bosta f’dawn l-ahhar 30 sena mhux bhalkhom li bdejtu tiehdu il-lijgs 110 sena ilu u f’dawn l-ahhar 20 sena ftit li xejn kontu maghrufa f’dawk li huma unuri mirbuha. Issa s-sena d-diehla naraw kemm intkom kapaci tiehdu l-lijg, L-oghla unur f’Malta.

  [Reply]

 2. CLINTON BELT BISS says:

  MANAFX X JIPRETENDU LI JOHROG IFAHRU JEW, ISA NISPERAW LI FL EWWEL ROUND TAL LEAGUE MA NARAWHX JIREFJA KIF JAGHMLU PAJJIZI OHRA TAL IZBALJI IRID IPATTI MIN SOSPENZJONI FL MFA INKELLA L MFA MUX KREDIBLI KOLLHA NAQBLU LI IL FOUL KIEN IVINTAT

  [Reply]

 3. werzieq says:

  storm in a tea cup ghalija din.

  [Reply]

 4. FIRE ENGINE says:

  Mr. Schriha should have never mentioned Mr. Caruana in the first place. It seems that there is no limit. Mr. Schriha probably thinks that Valletta can never lose a game, their supporters can do whatever they want (according to him under provocation) and known media people (supporters of Valletta) can say whatever they want. By the way it seems that during the awards night Mr. Micallef had no place to sit other than next to Mr. Schriha. There was no need for this to confirm which team he supports but sports minded people expect full RESPECT. I hope that now the Micallef brothers will have at least one programme dedicated to FLORIANA.

  [Reply]

  FORZA VALLETTA CITY Reply:

  LANQAS TIDHER LI FURJANIZ GHAJJUR INT FIRE ENGINE MELA MA TARAHHOMX PROGRAMMI TAL FUTBOL TA BARRA INT FID DINJA QED TGHIX FIRE ENGINE MAHRUQA GHAX HADNA L AHJAR TAZZI MIN FUQKOM FORSI MITT SENA OHRA TIEHDUHOM

  [Reply]

  Ex Ludis Virtus Reply:

  hahaha qiskom hattu id-dinja tas-city hattu 2 tazzi hu bqajtu tifirhu bijhom taf x’ naf li ahna ghilna 17 il-sena ma nihdu league u xorta ma il-haqtuniex  u ha najdlek ta mhux se tilhquna ghax l-iljun iferocjat issa narawkom sena ohra . Min jaf kemm xtaqtu tamlu dabble u b’qajtu bir-riha. FOR EVER GREEN. 

  [Reply]

  Green Army Reply:

  Ghal informazzjoni tieghek ahna hadna hafna tazzi li ntlabu darba ukoll ta… wara it tidrisa tal hadd kullhadd isemmi tal 100 sena.. konferma ohra ta kemm hadtuha hazin din!!

  [Reply]

  Joe Reply:

  FVC mid-dehra inti tarhom il-programmi tal-futbol pero ma tifhimx jew ma taqrax li minn jghaddi kummenti hekk barra jaqla multi kbar…. uzanza li hawn Malta ghada ma dahlitx u hemm bzonn li kullhadd jibda jkun responsabli ta dak li jghid.

  [Reply]

Leave a comment