Rebha ta’12 –1 ghal Stefan u David Farrugia kontra Serbja.

Wednesday, June 26, 2013, 17:05

Rizultat mill-aktar pozittiv fil-loghob tal-Mediterran ghal koppja Stefan Farrugia u David Farrugia fiddebutt taghhom fid-doubles tar-Raffa. Kontra Uros Sarac u Vesellin Skakik,wara li l-koppja Maltija rebhu fethu vantagg ta’ 1 – 0 ; 4 – 0 u 7 – 0 ir-reazzjoni tas-Serbja kienet minima meta naqqsu l-izvantagg gha; 7 – 1 bil-koppja Maltija tkompli bis-serje ta’ rebhiet 8 – 1 ; 9 – 1 u eventwalment ghalqu l-loghoba 12 –1 . Malta ghada tilghab kontra l-Algerija fid-9.00 am , kontra l-Linja fil-11.00 a.m u fil-5.00 pm kontra l-Italja illi llum ghelbu 12 – 0 lis-Serbja u 12-0 lil Algerija.

Leave a comment